Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2727(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0407/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/06/2017 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0273

Zápis
Čtvrtek, 15. června 2017 - Štrasburk

7.8. Humanitární situace v Jemenu (hlasování)

Prohlášení Rady a Komise: Humanitární situace v Jemenu (2017/2727(RSP))

Rozprava se konala v úterý 13. června 2017 (bod 11 zápisu ze dne 13.6.2017).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 15. června 2017 (bod 4 zápisu ze dne 15.6.2017).

Návrhy usnesení B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 a B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0407/2017

(nahrazující B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 a B8-0413/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete a David McAllister za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Pier Antonio Panzer, za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Arne Gericke a Ruža Tomaši, za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Cecilia Wikströ, za skupinu ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez a Miguel Urbán Cresp, za skupinu GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0273)

Právní upozornění - Ochrana soukromí