Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2727(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0407/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/06/2017 - 7.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0273

Pöytäkirja
Torstai 15. kesäkuuta 2017 - Strasbourg

7.8. Jemenin humanitaarinen tilanne (äänestys)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Jemenin humanitaarinen tilanne (2017/2727(RSP))

Keskustelu käytiin tiistaina 13. kesäkuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 13.6.2017, kohta 11).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 15. kesäkuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 15.6.2017, kohta 4).

Päätöslauselmaesitykset B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 ja B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0407/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 ja B8-0413/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete ja David McAllister PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Arne Gericke ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0273)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö