Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2727(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0407/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 15/06/2017 - 7.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0273

Jegyzőkönyv
2017. június 15., Csütörtök - Strasbourg

7.8. A jemeni humanitárius helyzet (szavazás)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A jemeni humanitárius helyzet (2017/2727(RSP))

A vita időpontja: 2017. június 13., kedd (2017.6.13-i jegyzőkönyv, 11. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2017. június 15. (2017.6.15-i jegyzőkönyv, 4. pont).

Állásfoglalási indítványok B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 és B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0407/2017

(amely a B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 és B8-0413/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete és David McAllister, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Arne Gericke és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez és Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0273)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat