Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2727(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0407/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/06/2017 - 7.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0273

Notulen
Donderdag 15 juni 2017 - Straatsburg

7.8. De humanitaire situatie in Jemen (stemming)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De humanitaire situatie in Jemen (2017/2727(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden opdinsdag 13 juni 2017 (punt 11 van de notulen van 13.6.2017).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 15 juni 2017 (punt 4 van de notulen van 15.6.2017).

Ontwerpresoluties B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 en B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0407/2017

(ter vervanging van B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 en B8-0413/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete en David McAllister, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Arne Gericke en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez en Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0273)

Juridische mededeling - Privacybeleid