Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2727(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0407/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/06/2017 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0273

Protokół
Czwartek, 15 czerwca 2017 r. - Strasburg

7.8. Sytuacja humanitarna w Jemenie (głosowanie)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja humanitarna w Jemenie (2017/2727(RSP))

Debata odbyła się we wtorek 13 czerwca 2017 r. (pkt 11 protokołu z dnia 13.6.2017).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 15 czerwca 2017 r. (pkt 4 protokołu z dnia 15.6.2017).

Projekty rezolucji B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 i B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0407/2017

(zastępujący B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 i B8-0413/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete i David McAllister, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Arne Gericke i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez i Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0273)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności