Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2727(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0407/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/06/2017 - 7.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0273

Proces-verbal
Joi, 15 iunie 2017 - Strasbourg

7.8. Situația umanitară din Yemen (vot)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Situația umanitară din Yemen (2017/2727(RSP))

Dezbaterea a avut loc lamarți 13 iunie 2017 (punctul 11 al PV din 13.6.2017).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 15 iunie 2017 (punctul 4 al PV din 15.6.2017).

Propuneri de rezoluții B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 și B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0407/2017

(care înlocuiește B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 și B8-0413/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete și David McAllister, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Arne Gericke și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez și Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0273)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate