Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2727(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0407/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/06/2017 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0273

Zápisnica
Štvrtok, 15. júna 2017 - Štrasburg

7.8. Humanitárna situácia v Jemene (hlasovanie)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Humanitárna situácia v Jemene (2017/2727(RSP))

Rozprava sa uskutočnila v utorok 13. júna 2017 (bod 11 zápisnice zo dňa 13.6.2017).

Návrhy uznesenia boli oznámené 15. júna 2017 (bod 4 zápisnice zo dňa 15.6.2017).

Návrhy uznesenia B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 a B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0407/2017

(nahrádzajúci B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 a B8-0413/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete a David McAllister, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Arne Gericke a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez a Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0273)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia