Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 юни 2017 г. - Страсбург

8. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад José Manuel Fernandes и Udo Bullmann - A8-0200/2017
Момчил Неков, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins и Anna Záborská

Доклад Nicola Danti - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson и Anna Záborská

Доклад Henna Virkkunen и Philippe Juvin - A8-0204/2017
Момчил Неков, Tibor Szanyi и Seán Kelly

Предложение за резолюция относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

Предложение за резолюция относно финансирането на политическите партии и политическите фондации на европейско равнище (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská и Branislav Škripek.

Правна информация - Политика за поверителност