Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 15. června 2017 - Štrasburk

8. Vysvětlení hlasování
Doslovné záznamy

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva José Manuel Fernandes a Udo Bullmann - A8-0200/2017
Momchil Nekov, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins a Anna Záborská

zpráva Nicola Danti - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson a Anna Záborská

zpráva Henna Virkkunen a Philippe Juvin - A8-0204/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi a Seán Kelly

návrh usnesení o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

návrh usnesení o financování politických stran a politických nadací na evropské úrovni (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská a Branislav Škripek.

Právní upozornění - Ochrana soukromí