Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση José Manuel Fernandes και Udo Bullmann - A8-0200/2017
Momchil Nekov, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins και Anna Záborská

Έκθεση Nicola Danti - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson και Anna Záborská

Έκθεση Henna Virkkunen και Philippe Juvin - A8-0204/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi και Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská και Branislav Škripek.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου