Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 15. kesäkuuta 2017 - Strasbourg

8. Äänestysselitykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann - A8-0200/2017
Momchil Nekov, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins ja Anna Záborská

Mietintö Nicola Danti - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson ja Anna Záborská

Mietintö Henna Virkkunen ja Philippe Juvin - A8-0204/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi ja Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys Jemenin humanitaarisesta tilanteesta (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

Päätöslauselmaesitys Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksesta (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská ja Branislav Škripek.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö