Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 15 czerwca 2017 r. - Strasburg

8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
CRE

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie José Manuel Fernandes i Udo Bullmann - A8-0200/2017
Momchil Nekov, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins i Anna Záborská

Sprawozdanie Nicola Danti - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson i Anna Záborská

Sprawozdanie Henna Virkkunen i Philippe Juvin - A8-0204/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi i Seán Kelly

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

Projekt rezolucji w sprawie finansowania partii politycznych i fundacji politycznych na szczeblu europejskim (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská i Branislav Škripek.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności