Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 15 iunie 2017 - Strasbourg

8. Explicații privind votul
CRE

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport José Manuel Fernandes și Udo Bullmann - A8-0200/2017
Momchil Nekov, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins și Anna Záborská

Raport Nicola Danti - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson și Anna Záborská

Raport Henna Virkkunen și Philippe Juvin - A8-0204/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi și Seán Kelly

Propunere de rezoluție referitoare la situația umanitară din Yemen (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

Propunere de rezoluție referitoare la finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice de la nivel european (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská și Branislav Škripek.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate