Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. júna 2017 - Štrasburg

8. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: José Manuel Fernandes a Udo Bullmann - A8-0200/2017
Momchil Nekov, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins a Anna Záborská

Správa: Nicola Danti - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson a Anna Záborská

Správa: Henna Virkkunen a Philippe Juvin - A8-0204/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi a Seán Kelly

Návrh uznesenia o humanitárnej situácii v Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

Návrh uznesenia o financovaní politických strán a politických nadácií na európskej úrovni (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská a Branislav Škripek.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia