Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 15 czerwca 2017 r. - Strasburg

11.1. Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny w 2017 r.: promowanie roli rodziców w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji dla dzieci
CRE

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (O-000030/2017/rév.1), którą złożyli Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg i Joëlle Bergeron w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny w 2017 r.: promowanie roli rodziców w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji dla dzieci (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017)

Beatrix von Storch rozwinęła pytanie i odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Urszula Krupa w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Anna Záborská i Mireille D'Ornano.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Grapini i Tibor Szanyi.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności