Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. júna 2017 - Štrasburg

11.1. Oslava Medzinárodného dňa rodiny v roku 2017: podpora úlohy rodičov pri zabezpečovaní kvalitného vzdelávania a výchovy detí
CRE

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-000030/2017/rév.1) od Beatrix von Storchovej, Daniely Aiutovej, Kristiny Winbergovej a Joëlle Bergeronovej v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Oslava Medzinárodného dňa rodiny v roku 2017: podpora úlohy rodičov pri zabezpečovaní kvalitného vzdelávania a výchovy detí (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017)

Beatrix von Storch rozvinula otázku a zodpovedala takisto na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Anna Záborská a Mireille D'Ornano.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia