Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 juni 2017 - Strasbourg

11.1. Firandet av Internationella familjedagen 2017: främjande av föräldrarnas roll för att värna om en god utbildning för sina barn
CRE

   Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-000030/2017/rév.1) från Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg och Joëlle Bergeron för EFDD-gruppen, till kommissionen: Firande av Internationella familjedagen 2017: främjande av föräldrarnas roll för att värna om en god utbildning för sina barn (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017)

Beatrix von Storch utvecklade frågan och svarade också på en fråga (”blått kort”) från Stanislav Polčák.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Anna Záborská och Mireille D'Ornano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini och Tibor Szanyi.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy