Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 15. juni 2017 - Strasbourg

12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 8. juni 2017)

AFCO

- Gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer (2017/2089(INI))
(rådg.udv.: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

AGRI

- Gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i EU efter 2013-reformen (2017/2088(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

DEVE

- EU-Afrika-strategien: en anspore for udvikling (2017/2083(INI))
(rådg.udv.: AFET, INTA)

ENVI

- Gennemførelse af direktivet om miljøvenligt design (2009/125/EF) (2017/2087(INI))
(rådg.udv.: ITRE)

FEMM

- Kvinder, ligestilling og klimaretfærdighed (2017/2086(INI))
(rådg.udv.: DEVE, AFET)

ITRE

- Hurtigere innovation inden for ren energi (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(rådg.udv.: ENVI, TRAN, REGI)

TRAN

- Redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(rådg.udv.: LIBE, IMCO (associerede udvalg))

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 8. juni 2017)

TRAN

- Redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU (COM(2016)0787 - - 2017/2085(INI))
(rådg.udv.: LIBE, IMCO) (associeret udvalg)

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI

- Ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
henvist til kor. udv. EMPL
rådg.udv.: ENVI, ITRE, JURI, JURI (forretningsordenens artikel 39)

CONT

- Oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
henvist til kor. udv. ITRE
rådg.udv.: CONT, REGI

DEVE

- Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
henvist til kor. udv. ITRE
rådg.udv.: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (forretningsordenens artikel 104)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik