Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 15. juuni 2017 - Strasbourg

12. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 8. juuni 2017. aasta otsuse alusel)

AFCO-komisjon

- Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine ELi institutsioonilises raamistikus (2017/2089(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

AGRI-komisjon

- ÜPP noorte põllumajandustootjate vahendite rakendamine ELis pärast 2013. aasta reformi (2017/2088(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)

DEVE-komisjon

- ELi ja Aafrika strateegia ning arengu kiirendamine (2017/2083(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, INTA)

ENVI-komisjon

- Ökodisaini direktiivi (2009/125/EÜ) rakendamine (2017/2087(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

FEMM-komisjon

- Naised, sooline võrdõiguslikkus ja kliimaõiglus (2017/2086(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET)

ITRE-komisjon

- Puhta energia valdkonna innovatsiooni kiirendamine (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, TRAN, REGI)

TRAN-komisjon

- Kuidas säästa elusid: autode turvalisuse suurendamine ELis (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE, IMCO (kaasatud komisjon))

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 8. juuni 2017. aasta otsuse alusel)

TRAN-komisjon

- Kuidas säästa elusid: autode turvalisuse suurendamine ELis (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE, IMCO (kaasatud komisjon))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

JURI-komisjon

- Direktiivi 2004/37/EÜ (töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest) muutmine (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
nõuandvad komisjonid: ENVI, ITRE, JURI, JURI (kodukorra artikkel 39)

CONT-komisjon

- Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamine (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: CONT, REGI

DEVE-komisjon

- Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (kodukorra artikkel 104).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika