Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. birželio 15 d. - Strasbūras

12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(2017 m. birželio 8 d. Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą)

AFCO komitetas

- Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje (2017/2089(INI))
(Nuomonė: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

AGRI komitetas

- Jauniesiems ūkininkams skirtos BŽŪP priemonės ES po 2013 m. reformos (2017/2088(INI))
(Nuomonė: ENVI)

DEVE komitetas

- ES ir Afrikos strategija: paspirtis vystymuisi (2017/2083(INI))
(Nuomonė: AFET, INTA)

ENVI komitetas

- Ekologinio projektavimo direktyvos (2009/125/EB) įgyvendinimas (2017/2087(INI))
(Nuomonė: ITRE)

FEMM komitetas

- Moterys, lyčių lygybė ir su klimatu susijęs teisingumas (2017/2086(INI))
(Nuomonė: DEVE, AFET)

ITRE komitetas

- Spartesnis švarios energetikos inovacijų kūrimas ir diegimas (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(Nuomonė: ENVI, TRAN, REGI)

TRAN komitetas

- Automobilių saugos didinimo ES siekiant išsaugoti gyvybes (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(Nuomonė: LIBE, IMCO)

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(2017 m. birželio 8 d. Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą)

TRAN komitetas

- Automobilių saugos didinimo ES siekiant išsaugoti gyvybes (COM(2016)0787 - - 2017/2085(INI))
(Nuomonė: LIBE, IMCO (susijęs komitetas))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

JURI komitetas

- Direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, dalinis pakeitimas (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
Perduota atsakingam komitetui: EMPL
Nuomonė: ENVI, ITRE, JURI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

CONT komitetas

- Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės įsteigimas (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
Perduota atsakingam komitetui: ITRE
Nuomonė: CONT, REGI

DEVE komitetas

- Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ITRE
Nuomonė: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

Teisinė informacija - Privatumo politika