Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 15. jūnijs - Strasbūra

12. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 8. jūnija lēmumu)

AFCO komiteja

- Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā (2017/2089(INI))
(atzinums: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

AGRI komiteja

- Gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošana ES pēc 2013. gada reformas (2017/2088(INI))
(atzinums: ENVI)

DEVE komiteja

- ES un Āfrikas kopējā stratēģija: stimuls attīstībai (2017/2083(INI))
(atzinums: AFET, INTA)

ENVI komiteja

- Ekodizaina direktīvas (2009/125/EK) īstenošana (2017/2087(INI))
(atzinums: ITRE)

FEMM komiteja

- Sievietes, dzimumu līdztiesība un klimatiskais taisnīgums (2017/2086(INI))
(atzinums: DEVE, AFET)

ITRE komiteja

- Inovācijas paātrināšana tīras enerģijas jomā (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(atzinums: ENVI, TRAN, REGI)

TRAN komiteja

- Dzīvību glābšana: autotransporta drošības uzlabošana ES (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(atzinums: LIBE, IMCO (iesaistītā komiteja))

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 8. jūnija lēmumu)

TRAN komiteja
-
Dzīvību glābšana: autotransporta drošības uzlabošana ES (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(atzinums: LIBE, IMCO (iesaistītā komiteja))

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

JURI komiteja

- Grozījumu izdarīšana Direktīvā 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: ENVI, ITRE, JURI, JURI (Reglamenta 39. pants)

CONT komiteja

- Biorūpniecības kopuzņēmuma izveide (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: CONT, REGI

DEVE komiteja

- Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (Reglamenta 104. pants)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika