Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 15 iunie 2017 - Strasbourg

12. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 8 iunie 2017)

AFCO

- Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE (2017/2089(INI))
(aviz: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

AGRI

- Punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013 (2017/2088(INI))
(aviz: ENVI)

DEVE

- Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării (2017/2083(INI))
(aviz: AFET, INTA)

ENVI

- Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică (2009/125/EC) (2017/2087(INI))
(aviz: ITRE)

FEMM

- Femeile, egalitatea de gen și justiția climatică (2017/2086(INI))
(aviz: DEVE, AFET)

ITRE

- Accelerarea inovării în domeniul energiei curate (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(aviz: ENVI, TRAN, REGI)

TRAN

- Salvarea de vieți: Sporirea siguranței vehiculelor în UE (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
[aviz: LIBE, IMCO (comisie asociată)]

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 8 iunie 2017)

TRAN

- Salvarea de vieți: Sporirea siguranței vehiculelor în UE (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
[aviz: LIBE, IMCO (comisie asociată)]

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

JURI

- Modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
retrimis fond: EMPL
aviz: ENVI, ITRE, JURI, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

CONT

- Înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
retrimis fond: ITRE
aviz: CONT, REGI

DEVE

- Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
retrimis fond: ITRE
aviz: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate