Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. június 15., Csütörtök - Strasbourg

13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

EMPL

- Javaslat az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

BUDG, ITRE, TRAN

- Javaslat az 1071/2009/EKrendelet és az 1072/2009/EKrendelet ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

EMPL

- Javaslat a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

EMPL

- Javaslat a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (EGT-vonatkozású szöveg) (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ENVI

- Javaslat a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló 2006/1/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítésérőlszóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ITRE, LIBE, JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

- A Tanács végrehajtási határozatára vonatkozó tervezet az N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid (akriloil-fentanil) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

ENVI

- Javaslat az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

AFET, BUDG, IMCO

- Javaslat a légi közlekedés területén zajló verseny védelméről és a 868/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ITRE, ECON

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány az internetes gyűlölet-bűncselekmények és szélsőségesség elleni küzdelemről (B8-0299/2017)

utalva

illetékes :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a lisztérzékenységre való figyelemfelkeltésről (B8-0378/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a rizs származási helyének megjelöléséről (B8-0379/2017)

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az elefántfű bioüzemanyagok előállítása céljából történő felhasználásáról (B8-0380/2017)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat