Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

14. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 13 Ιουνίου 2017

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 0404/2017)· Cesar Dezfuli Rello (αριθ. 0405/2017)· Flavio Miccono (αριθ. 0406/2017)· Flavio Miccono (αριθ. 0407/2017)· Desislava Filipova (αριθ. 0408/2017)· (*) (αριθ. 0409/2017)· (*) (αριθ. 0410/2017)· Joanna Swabe (Humane Society International) (αριθ. 0411/2017)· Fabiano Filippin (αριθ. 0412/2017)· (*) (αριθ. 0413/2017)· (*) (αριθ. 0414/2017)· Leonardo Raznovich (αριθ. 0415/2017)· Irina Buchinger (αριθ. 0416/2017)· Jonny Anderson (αριθ. 0417/2017)· Emilio Nuzzolese (αριθ. 0418/2017)· (*) (αριθ. 0419/2017)· Teofil Eugen Guido Raimondi (αριθ. 0420/2017)· Giuliano Varisco (αριθ. 0421/2017)· (*) (αριθ. 0422/2017)· (*) (αριθ. 0423/2017)· (*) (αριθ. 0424/2017)· Ignacio Hernández (αριθ. 0425/2017)· Salomón David Navarro Marín (αριθ. 0426/2017)· (*) (αριθ. 0427/2017)· (*) (αριθ. 0428/2017)· Harald Bolsinger (αριθ. 0429/2017)· Nelson Marin (αριθ. 0430/2017)· (*) (αριθ. 0431/2017)· Maurizio Parodi (αριθ. 0432/2017)· Daniel Knorr (αριθ. 0433/2017)· (*) (αριθ. 0434/2017)· (*) (αριθ. 0435/2017)· (*) (αριθ. 0436/2017)· (*) (αριθ. 0437/2017)· (*) (αριθ. 0438/2017)· (*) (αριθ. 0439/2017)· (*) (αριθ. 0440/2017)· (*) (αριθ. 0442/2017)· (*) (αριθ. 0443/2017)· Shane Kennedy (αριθ. 0444/2017)· Teresa Maza García (αριθ. 0445/2017)· (*) (αριθ. 0446/2017)· (*) (αριθ. 0447/2017)· (*) (αριθ. 0448/2017)· (*) (αριθ. 0449/2017)· (*) (αριθ. 0450/2017)· Martin Jürgens (αριθ. 0451/2017)· Hans Baeyens (αριθ. 0452/2017)· Ana Margarita de la Cuesta de los Mozos (αριθ. 0453/2017)· Daniel Enrique Gómez Lapuente (αριθ. 0454/2017)· (*) (αριθ. 0455/2017)· (*) (αριθ. 0456/2017)· (*) (αριθ. 0457/2017)· (*) (αριθ. 0458/2017)· (*) (αριθ. 0459/2017)· Diego Padoan (αριθ. 0460/2017)· Marco Bazzoni (αριθ. 0461/2017)· (*) (αριθ. 0462/2017)· (*) (αριθ. 0463/2017)· (*) (αριθ. 0464/2017)· (*) (αριθ. 0465/2017)· (*) (αριθ. 0466/2017)· (*) (αριθ. 0467/2017)· (*) (αριθ. 0468/2017)· (*) (αριθ. 0469/2017)· (*) (αριθ. 0470/2017)· Gaspare Inglese (αριθ. 0471/2017)· (*) (αριθ. 0472/2017)· (*) (αριθ. 0473/2017)· (*) (αριθ. 0474/2017)· (*) (αριθ. 0475/2017)· (*) (αριθ. 0476/2017)· (*) (αριθ. 0477/2017)· (*) (αριθ. 0478/2017)· (*) (αριθ. 0479/2017)· (*) (αριθ. 0480/2017)· (*) (αριθ. 0481/2017)· (*) (αριθ. 0482/2017)· (*) (αριθ. 0483/2017)· (*) (αριθ. 0484/2017)· (*) (αριθ. 0485/2017)· (*) (αριθ. 0486/2017)· Clara Pérez Sánchez (αριθ. 0487/2017)· (*) (αριθ. 0488/2017)· Sergio Ianni (αριθ. 0490/2017)· (*) (αριθ. 0491/2017)· (*) (αριθ. 0492/2017)· (*) (αριθ. 0493/2017)· Alessia Margheritini (αριθ. 0494/2017)· Elena Manzoni Di Chiosca (αριθ. 0495/2017)· Remo Pulcini (αριθ. 0496/2017)· (*) (αριθ. 0497/2017)· (*) (αριθ. 0498/2017)· (*) (αριθ. 0499/2017)· (*) (αριθ. 0500/2017)· Jeremy Mesdouze (αριθ. 0501/2017)· Marco Bava (αριθ. 0502/2017)· Marco Bava (αριθ. 0503/2017)· Marco Bava (αριθ. 0504/2017)· Marco Bava (αριθ. 0505/2017)· Marco Bava (αριθ. 0506/2017)· Marco Bava (αριθ. 0507/2017)· Marco Bava (αριθ. 0508/2017)· Natália Blahová (αριθ. 0509/2017)· Luigi Salvatore Iasevoli (αριθ. 0510/2017).

Οι αναφορές αριθ. 0441/2017 και 0489/2017 αφαιρέθηκαν από το γενικό πρωτόκολλο μετά την απόσυρσή τους από τον αναφέροντα αυτών των αναφορών κατόπιν της καταχώρισής τους.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου