Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 15 юни 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Хуманитарното положение в Йемен (внесени предложения за резолюция)
 3.Изграждане на амбициозна европейска промишлена стратегия като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (разискване)
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
4.1.Случаят с Афган Мухтарли и положението на медиите в Азербайджан
  
4.2.Пакистан, и по-специално положението на защитниците на правата на човека и смъртното наказание
  
4.3.Положението с правата на човека в Индонезия
 5.Изявления на председателството
 6.Състав на комисиите
 7.Време за гласуване
  
7.1.Искане за снемане на имунитета на Марин льо Пен (гласуване)
  
7.2.Случаят с Афган Мухтарли и положението на медиите в Азербайджан (гласуване)
  
7.3.Пакистан, и по-специално положението на защитниците на правата на човека и смъртното наказание (гласуване)
  
7.4.Положението с правата на човека в Индонезия (гласуване)
  
7.5.Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (гласуване)
  
7.6.Европейска програма за икономика на споделянето (гласуване)
  
7.7.Онлайн платформите и цифровият единен пазар (гласуване)
  
7.8.Хуманитарното положение в Йемен (гласуване)
  
7.9.Статут и финансиране на европейските политически партии и фондации (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
  
11.1.Отбелязване през 2017 г. на Международния ден на семейството: насърчаване на ролята на родителите за гарантирането на добро образование за техните деца
  
11.2.Платформите за споделяне на видеоматериали и редакционната отговорност
 12.Решения относно някои документи
 13.Внесени документи
 14.Петиции
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (203 kb) Присъствен списък (58 kb) Резултати от различните гласувания (104 kb) Поименни гласувания (737 kb) 
 
Протокол (83 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от различните гласувания (36 kb) Поименни гласувания (64 kb) 
 
Протокол (285 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от различните гласувания (530 kb) Поименни гласувания (1006 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност