Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  4.1.Η υπόθεση του Αζέρου δημοσιογράφου Afgan Mukhtarli
  4.2.Πακιστάν, και ιδίως η κατάσταση των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η θανατική ποινή
  4.3.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδονησία
 5.Δηλώσεις της Προεδρίας
 6.Σύνθεση των επιτροπών
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Αίτηση για την άρση της ασυλίας της Marine Le Pen (ψηφοφορία)
  7.2.Η υπόθεση του Αζέρου δημοσιογράφου Afgan Mukhtarli (ψηφοφορία)
  7.3.Πακιστάν, και ιδίως η κατάσταση των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η θανατική ποινή (ψηφοφορία)
  7.4.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδονησία (ψηφοφορία)
  7.5.Εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ψηφοφορία)
  7.6.Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία (ψηφοφορία)
  7.7.Επιγραμμικές πλατφόρμες και η ψηφιακή ενιαία αγορά (ψηφοφορία)
  7.8.Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (ψηφοφορία)
  7.9.Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
  11.1.Εορτασμός της διεθνούς ημέρας για την οικογένεια 2017: προώθηση του ρόλου των γονέων στην εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για τα παιδιά τους
  11.2.Πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο και συντακτική ευθύνη
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Αναφορές
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (203 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (105 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (737 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (86 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (37 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (64 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (281 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (533 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (997 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου