Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 15. kesäkuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Jemenin humanitaarinen tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaista kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (keskustelu)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  4.1.Azerbaidžanilaisen toimittajan Afgan Mukhtarlin tapaus
  4.2.Pakistan ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja kuolemanrangaistus
  4.3.Indonesian ihmisoikeustilanne
 5.Puhemiehen julkilausumat
 6.Valiokuntien kokoonpano
 7.Äänestykset
  7.1.Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  7.2.Azerbaidžanilaisen toimittajan Afgan Mukhtarlin tapaus (äänestys)
  7.3.Pakistan ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja kuolemanrangaistus (äänestys)
  7.4.Indonesian ihmisoikeustilanne (äänestys)
  7.5.Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano (äänestys)
  7.6.Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma (äänestys)
  7.7.Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat (äänestys)
  7.8.Jemenin humanitaarinen tilanne (äänestys)
  7.9.Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
  11.1.Kansainvälisen perhepäivän viettäminen vuonna 2017: vanhempien roolin edistäminen lasten laadukkaan koulutuksen takaamisessa
  11.2.Videonjakoalustat ja toimituksellinen vastuu
 12.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Vetoomukset
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (185 kb) Läsnäololista (57 kb) Äänestysten tulokset (97 kb) Nimenhuutoäänestykset (737 kb) 
 
Pöytäkirja (79 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (35 kb) Nimenhuutoäänestykset (63 kb) 
 
Pöytäkirja (253 kb) Läsnäololista (61 kb) Äänestysten tulokset (511 kb) Nimenhuutoäänestykset (991 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö