Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 15 juni 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.De humanitaire situatie in Jemen (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Ontwerpen van een ambitieuze industriële strategie van de EU als strategische prioriteit voor groei, banen en innovatie in Europa (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
4.1.De zaak van Afgan Mukhtarli en de situatie van de media in Azerbeidzjan
  
4.2.Pakistan, met name de situatie van mensenrechtenverdedigers en de doodstraf
  
4.3.De mensenrechtensituatie in Indonesië
 5.Verklaringen van de Voorzitter
 6.Samenstelling commissies
 7.Stemmingen
  
7.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen (stemming)
  
7.2.De zaak van Afgan Mukhtarli en de situatie van de media in Azerbeidzjan (stemming)
  
7.3.Pakistan, met name de situatie van mensenrechtenverdedigers en de doodstraf (stemming)
  
7.4.De mensenrechtensituatie in Indonesië (stemming)
  
7.5.De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen (stemming)
  
7.6.Europese agenda voor de deeleconomie (stemming)
  
7.7.Onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt (stemming)
  
7.8.De humanitaire situatie in Jemen (stemming)
  
7.9.Het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Uitgebreide interpellaties (debat)
  
11.1.Viering van de internationale dag van het gezin 2017: bevordering van de rol van ouders bij het waarborgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor hun kinderen
  
11.2.Videoplatforms en redactionele verantwoordelijkheid
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Ingekomen stukken
 14.Verzoekschriften
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (183 kb) Presentielijst (57 kb) Stemmingsuitslagen (96 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (737 kb) 
 
Notulen (79 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (33 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (60 kb) 
 
Notulen (258 kb) Presentielijst (61 kb) Stemmingsuitslagen (511 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (985 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid