Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 15. júna 2017 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Humanitárna situácia v Jemene (predložené návrhy uznesení)
 3.Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (rozprava)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
4.1.Prípad azerbajdžanského novinára Afgana Muchtarliho
  
4.2.Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti
  
4.3.Situácia v oblasti ľudských práv v Indonézii
 5.Vyhlásenia predsedníctva
 6.Zloženie výborov
 7.Hlasovanie
  
7.1.Žiadosť o zbavenie imunity Marine Le Penovej (hlasovanie)
  
7.2.Prípad azerbajdžanského novinára Afgana Muchtarliho (hlasovanie)
  
7.3.Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti (hlasovanie)
  
7.4.Situácia v oblasti ľudských práv v Indonézii (hlasovanie)
  
7.5.Vykonávanie Európskeho fondu pre strategické investície (hlasovanie)
  
7.6.Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo (hlasovanie)
  
7.7.Online platformy a jednotný digitálny trh (hlasovanie)
  
7.8.Humanitárna situácia v Jemene (hlasovanie)
  
7.9.Štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Väčšie interpelácie (rozprava)
  
11.1.Oslava Medzinárodného dňa rodiny v roku 2017: podpora úlohy rodičov pri zabezpečovaní kvalitného vzdelávania a výchovy detí
  
11.2.Platformy na zdieľanie videí a redakčná zodpovednosť
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Predloženie dokumentov
 14.Petície
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (181 kb) Prezenčná listina (57 kb) Výsledky hlasovania (96 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (737 kb) 
 
Zápisnica (81 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (34 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (61 kb) 
 
Zápisnica (259 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledky hlasovania (522 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1045 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia