Seznam 
Zápis
PDF 532kWORD 34k
Čtvrtek, 15. června 2017 - Štrasburk
Výsledky hlasování

 Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

 1. Žádost, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity 

Zpráva: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasování+

 2. Případ ázerbájdžánského novináře Afgana Muchtarliho 

Návrhy usnesení: B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017, B8-0420/2017

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Společný návrh usnesení RC-B8-0414/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 8původní znění+pozměněn ústně
hlasování: usnesení (celé znění)+
Návrhy usnesení politických skupin
B8-0414/2017ECR
B8-0415/2017Verts/ALE
B8-0416/2017S&D
B8-0417/2017ALDE
B8-0418/2017GUE/NGL
B8-0420/2017PPE
Různé
Heidi Hautala předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 8:
„8. vyzývá k okamžitému, plnému, věrohodnému a nestrannému vyšetření úmrtí ázerbájdžánského blogera a aktivisty Mehmana Galandarova, který zemřel dne 28. dubna 2017 ve vazbě;“

 3. Pákistán, zejména situace obhájců lidských práv a trest smrti 

Návrhy usnesení: B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017, B8-0429/2017

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Společný návrh usnesení RC-B8-0419/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
§ 3§původní zněnídílč.
1+
2+
3+
§ 8§původní zněníodděl.+
§ 9§původní zněníodděl.+
za § 82ECREH+222, 213, 178
za odův. H1ECREH+224, 210, 182
odův. K§původní zněnívs+
odův. L§původní zněníodděl.+
hlasování: usnesení (celé znění)+
Návrhy usnesení politických skupin
B8-0419/2017ECR
B8-0421/2017Verts/ALE
B8-0422/2017S&D
B8-0423/2017ALDE
B8-0427/2017GUE/NGL
B8-0429/2017PPE
Žádosti o oddělené hlasování
GUE/NGL:odův. K, L, § 8, 9
Žádosti o dílčí hlasování
GUE/NGL:
§ 3
1.část„s politováním konstatuje, že v Pákistánu dochází ke zhoršení situace v oblasti dodržování lidských práv a právního státu, a zejména k nárůstu počtu mimosoudních poprav, k zastrašování novinářů, ochránců lidských práv, nevládních organizací a kritiků vlády a k používání síly vůči nim; připomíná, že povinností pákistánské vlády je zajistit dodržování základních práv;“
2.část„vítá, že Pákistán přijal akční plán v oblasti lidských práv, a vyzývá k tomu, aby se tento plán odrazil ve hmatatelném pokroku;“
3.část:„varuje v této souvislosti, že EU bude velice znepokojena, pokud by se měli aktivisté i nadále stávat obětí těchto praktik a pokud by nebylo dosaženo pokroku;“

 4. Situace v oblasti lidských práv v Indonésii 

Návrhy usnesení: B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017, B8-0431/2017

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Společný návrh usnesení RC-B8-0424/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 13§původní zněnídílč.
1+
2+
hlasování: usnesení (celé znění)+
Návrhy usnesení politických skupin
B8-0424/2017ECR
B8-0425/2017Verts/ALE
B8-0426/2017S&D
B8-0428/2017ALDE
B8-0430/2017GUE/NGL
B8-0431/2017PPE
Žádosti o dílčí hlasování
ECR:
§ 13
1.část„vítá pozastavení poprav osob odsouzených k trestu smrti za obchod s drogami do doby, než bude jejich případ přezkoumán; naléhavě vyzývá indonéskou vládu, aby všechny takové popravy i nadále zastavovala a konala s obviněnými nová soudní řízení v souladu s mezinárodními normami;“
2.část„vyzývá k okamžitému obnovení moratoria na trest smrti s vyhlídkou na jeho úplné zrušení;“

 5. Provádění Evropského fondu pro strategické investice 

Zpráva: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
§ 12ENFJH-88, 521, 8
za § 13EFDDJH-90, 460, 66
za § 44EFDDJH-90, 450, 80
za § 175EFDDJH-112, 479, 28
§ 22§původní zněníodděl.+
za § 226EFDDJH-129, 447, 45
za § 487EFDDJH-125, 443, 46
§ 501Verts/ALE-
za § 578EFDDJH-111, 467, 42
hlasování: usnesení (celé znění)JH+477, 105, 35
Žádosti o jmenovité hlasování
EFDD:pn.3, 4, 5, 6, 7, 8
ENF:pn.2
Žádosti o oddělené hlasování
ALDE:§ 22

 6. Evropský program pro ekonomiku sdílení 

Zpráva: Nicola Danti (A8-0195/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
alternativní návrh usnesení7ENFJH-61, 553, 1
za § 371výbor EMPL+
za § 382výbor EMPLEH-306, 308, 2
3výbor EMPLEH+320, 295, 3
4výbor EMPL-
§ 565výbor ITRE-
za § 566výbor ITRE-
hlasování: usnesení výboru IMCO
(celé znění)
JH+510, 60, 48
Žádosti o jmenovité hlasování
ENF:pn.7

 7. On-line platformy a jednotný digitální trh 

Zpráva: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
alternativní návrh usnesení1ECR-
§ 27§původní zněnídílč.
1+
2+
§ 29§původní zněnídílč.
1+
2+
3+
4+
§ 30§původní zněnívs+
§ 33§původní zněnídílč.
1+
2+
3+
§ 35§původní zněníodděl.+
§ 36§původní zněnídílč.
1+
2+
§ 37§původní zněnídílč.
1+
2+
§ 38§původní zněnídílč.
1+
2+
§ 39§původní zněnídílč.
1+
2+
§ 58§původní zněnídílč.
1+
2+
§ 59§původní zněnídílč.
1+
2+
3+
4+
5+
§ 60§původní zněnívs+
§ 61§původní zněnídílč.
1+
2+
3+
§ 67§původní zněnívs+
§ 68§původní zněnídílč.
1+
2+
§ 75§původní zněnídílč.
1+
2+
odův. H§původní zněníodděl.+
hlasování: usnesení výboru ITRE, IMCO
(celé znění)
JH+393, 146, 74
Žádosti o oddělené hlasování
poslanci:odův. H, § 30, 35, 36, 60, 67
Žádosti o dílčí hlasování
poslanci:
§ 27
1.částcelé znění kromě slov: „rovněž vyzývá členské státy, aby případně vytvořily nové mechanismy ochrany, a zajistily tak odpovídající krytí pracovníků on-line platforem“
2.částtato slova
§ 29
1.částcelé znění kromě slov: „konstatuje, že stávající omezená odpovědnost zprostředkovatelů EU je jednou z hlavních otázek, které účastníci vznesli v probíhající diskusi o on-line platformách“, „domnívá se proto, že režim odpovědnosti by měl být dále vyjasněn, neboť jde o zásadní pilíř, na němž spočívá digitální ekonomika EU“ a „a připomíná, že platformy, které nemají neutrální úlohu definovanou ve směrnici o elektronickém obchodu, nemohou žádat o výjimku z odpovědnosti;“
2.část„konstatuje, že stávající omezená odpovědnost zprostředkovatelů EU je jednou z hlavních otázek, které účastníci vznesli v probíhající diskusi o on-line platformách“
3.část:„domnívá se proto, že režim odpovědnosti by měl být dále vyjasněn, neboť jde o zásadní pilíř, na němž spočívá digitální ekonomika EU“
4.část:„a připomíná, že platformy, které nemají neutrální úlohu definovanou ve směrnici o elektronickém obchodu, nemohou žádat o výjimku z odpovědnosti;“
§ 33
1.částcelé znění kromě slov: „vítá pokračující práce na směrnici o audiovizuálních mediálních službách a záměr Komise předložit návrhy opatření pro platformy pro sdílení videonahrávek s cílem chránit nezletilé osoby a odstraňovat obsah související s nenávistnými výroky“ a „konstatuje, že chybí odkazy na obsah související s podněcováním k terorismu“
2.část„vítá pokračující práce na směrnici o audiovizuálních mediálních službách a záměr Komise předložit návrhy opatření pro platformy pro sdílení videonahrávek s cílem chránit nezletilé osoby a odstraňovat obsah související s nenávistnými výroky“
3.část:„konstatuje, že chybí odkazy na obsah související s podněcováním k terorismu“
§ 36
1.částcelé znění kromě slov: „a aby ověřila možnost legislativního zásahu“
2.částtato slova
§ 37
1.částcelé znění kromě slov: „regulačních opatření doplněných“
2.částtato slova
§ 38
1.část„vítá odvětvový kodex chování pro boj proti on-line šíření nelegálních nenávistných projevů, který byl schválen v roce 2016 a který Komise podpořila,“
2.část„a žádá Komisi, aby nalezla odpovídající a přiměřené prostředky, které by on-line platformám umožnily odhalovat a odstraňovat nezákonné zboží a obsah;“
§ 39
1.částcelé znění kromě slov: „pokud jde o vlastnictví údajů“
2.částtato slova
§ 58
1.částcelé znění kromě slov: „aby posoudila, zda je zapotřebí vypracovat kritéria a limity stanovující podmínky, za kterých by mohly být on-line platformy podrobeny dalšímu dohledu nad trhem, a“
2.částtato slova
§ 59
1.částcelé znění kromě slov: „zdůrazňuje, že i v digitální éře musí být chráněna práva autorů a tvůrců, a připomíná důležitost kreativního odvětví pro zaměstnanost a ekonomiku v EU“, „jimiž jsou například poskytovatelé internetových služeb“, „účinněji“ a „s cílem zajistit jejich vysledovatelnost“
2.část„zdůrazňuje, že i v digitální éře musí být chráněna práva autorů a tvůrců, a připomíná důležitost kreativního odvětví pro zaměstnanost a ekonomiku v EU“
3.část:„jimiž jsou například poskytovatelé internetových služeb“
4.část:„účinněji“
5.část:„s cílem zajistit jejich vysledovatelnost“
§ 61
1.částcelé znění kromě slov: „nejen pro společnosti, ale i pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, kteří musí být o nezákonném obchodu s padělky informováni“ a „revize“
2.část„nejen pro společnosti, ale i pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, kteří musí být o nezákonném obchodu s padělky informováni“
3.část:„revize“
§ 68
1.část„vítá kroky Komise s cílem lépe prosazovat dodržování práva hospodářské soutěže v digitálním prostředí, a zdůrazňuje, že je třeba přijímat včasná rozhodnutí v případech týkajících se hospodářské soutěže vzhledem k rychlému tempu vývoje digitálního odvětví;“
2.část„konstatuje však, že právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže musí být v některých ohledech uzpůsobeny digitálnímu prostředí, aby mohly plnit svůj účel;“
§ 75
1.částcelé znění kromě slov: „zaujímaly“ a „přední místa a“
2.částtato slova

 8. Humanitární situace v Jemenu 

Návrhy usnesení: B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Společný návrh usnesení RC-B8-0407/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 111GUE/NGLJH-191, 258, 154
za § 115Verts/ALEJH-194, 231, 171
6Verts/ALEJH-163, 258, 181
za odův. A2Verts/ALEJH-162, 238, 202
za odův. I3Verts/ALEJH-160, 253, 192
4Verts/ALEJH-171, 239, 189
hlasování: usnesení (celé znění)+
Návrhy usnesení politických skupin
B8-0407/2017ECR
B8-0408/2017EFDD
B8-0409/2017ALDE
B8-0410/2017GUE/NGL
B8-0411/2017S&D
B8-0412/2017PPE
B8-0413/2017Verts/ALE
Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE:pn.2, 3, 4, 5, 6
GUE/NGL:pn.1
Různé:
Branislav Škripek (skupina ECR) rovněž podepsal společný návrh usnesení RC-B8-0407/2017.

 9. Status a financování evropských politických stran a nadací 

Návrhy usnesení: B8-0405/2017, B8-0406/2017

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0405/2017
(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE)
§ 23GUE/NGL-
6EFDDJH-38, 470, 68
za § 27EFDDJH-120, 432, 16
za odův. B1GUE/NGL+
2GUE/NGL-
4EFDDJH-104, 450, 23
5EFDDJH-136, 424, 13
hlasování: usnesení (celé znění)JH+409, 134, 25
Návrh usnesení B8-0406/2017 (EFDD)
hlasování: usnesení (celé znění)JH
Žádosti o jmenovité hlasování
EFDD:pn.4, 5, 6, 7, konečné hlasování B8-0405/2017
konečné hlasování B8-0406/2017
Právní upozornění - Ochrana soukromí