Indeks 
Zapisnik
PDF 516kWORD 36k
Četvrtak, 15. lipnja 2017. - Strasbourg
Rezultati glasovanja

 Značenje kratica i simbola

 1. Zahtjev za ukidanje imuniteta Marine Le Pen 

Izvješće: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
jedinstveno glasovanje+

 2. Slučaj azerbajdžanskog novinara Afgana Muhtarlija 

Prijedlozi rezolucije: B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017, B8-0420/2017

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0414/2017
(PPE, S&D, ECR, ALD, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 8originalni tekst+usmeno izmijenjeno
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)+
Prijedlozi rezolucije klubova zastupnika
B8-0414/2017ECR
B8-0415/2017Verts/ALE
B8-0416/2017S&D
B8-0417/2017ALDE
B8-0418/2017GUE/NGL
B8-0420/2017PPE
Razno
Heidi Hautala predložila je usmeni amandman na stavak 8:
„8. poziva na to da se smjesta provede cjelovita, transparentna, vjerodostojna i nepristrana istraga smrti azerbajdžanskog blogera i aktivista Mehmana Galandarova, do koje je došlo 28. travnja 2017. dok su ga azerbajdžanske vlasti držale u pritvoru, pri čemu njegovo tijelo nije vraćeno obitelji;“

 3. Pakistan, posebno položaj branitelja ljudskih prava i smrtna kazna 

Prijedlozi rezolucije: B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017, B8-0429/2017

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0419/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
§ 3§originalni tekstdiv
1+
2+
3+
§ 8§originalni tekstvs+
§ 9§originalni tekstvs+
Nakon stavka 8.2ECRVE+222, 213, 178
Nakon uvodne izjave H1ECRVE+224, 210, 182
Uvodna izjava K§originalni tekstvs+
Uvodna izjava L§originalni tekstvs+
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)+
Prijedlozi rezolucije klubova zastupnika
B8-0419/2017ECR
B8-0421/2017Verts/ALE
B8-0422/2017S&D
B8-0423/2017ALDE
B8-0427/2017GUE/NGL
B8-0429/2017PPE
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
GUE/NGL:uvodne izjave K, L, §§ 8, 9
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
GUE/NGL:
§ 3
1.dio„žali zbog nazadovanja Pakistana u pogledu poštovanja ljudskih prava i vladavine prava, a posebno zbog porasta broja izvansudskih pogubljenja, kao i zbog zastrašivanja novinara, branitelja ljudskih prava, nevladinih organizacija i kritičara vlasti te zbog primjene sile protiv njih; podsjeća na obveze pakistanske vlade da osigura poštovanje temeljnih prava;”
2.dio„pozdravlja činjenicu da je Pakistan donio akcijski plan za ljudska prava i poziva da se njime ostvari konkretan napredak;
3.diou tom pogledu upozorava da će EU biti iznimno zabrinut ako aktivisti i dalje budu žrtve takvih postupaka i ako se ne postigne napredak;”

 4. Stanje ljudskih prava u Indoneziji 

Prijedlozi rezolucije: B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017, B8-0431/2017

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0424/2017
(PPE, S&D, ECR, ALD, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 13§originalni tekstdiv
1+
2+
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)+
Prijedlozi rezolucije klubova zastupnika
B8-0424/2017ECR
B8-0425/2017Verts/ALE
B8-0426/2017S&D
B8-0428/2017ALDE
B8-0430/2017GUE/NGL
B8-0431/2017PPE
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
ECR:
§ 13
1.dio„pozdravlja odluku o obustavi pogubljenja osoba osuđenih na smrt zbog trgovine drogom dok se očekuje preispitivanje njihovih predmeta; snažno potiče vladu Indonezije da nastavi s obustavom svih tih pogubljenja i da se tim osobama ponovno sudi u skladu s međunarodnim normama;”
2.dio„poziva na hitnu ponovnu uspostavu moratorija na primjenu smrtne kazne radi njezina ukidanja u dogledno vrijeme;”

 5. Provedba Europskog fonda za strateška ulaganja 

Izvješće: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
§ 12ENFAN-88, 521, 8
Nakon stavka 1.3EFDDAN-90, 460, 66
Nakon stavka 4.4EFDDAN-90, 450, 80
Nakon stavka 17.5EFDDAN-112, 479, 28
§ 22§originalni tekstvs+
Nakon stavka 22.6EFDDAN-129, 447, 45
Nakon stavka 48.7EFDDAN-125, 443, 46
§ 501Verts/ALE-
Nakon stavka 57.8EFDDAN-111, 467, 42
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+477, 105, 35
Zahtjevi za poimenično glasovanje
EFDD:amandmani 3, 4, 5, 6, 7, 8
ENF:amandman 2
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
ALDE:§ 22

 6. Europski program za ekonomiju suradnje 

Izvješće: Nicola Danti (A8-0195/2017)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog alternativne rezolucije7ENFAN-61, 553, 1
Nakon stavka 37.1Odbor EMPL+
Nakon stavka 38.2Odbor EMPLVE-306, 308, 2
3Odbor EMPLVE+320, 295, 3
4Odbor EMPL-
§ 565Odbor ITRE-
Nakon stavka 56.6Odbor ITRE-
glasovanje: Odbor AFET, rezolucija (cjelokupni tekst)AN+510, 60, 48
Zahtjevi za poimenično glasovanje
ENF:amandman 7.

 7. Internetske platforme i jedinstveno digitalno tržište 

Izvješće: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog alternativne rezolucije1ECR-
§ 27§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 29§originalni tekstdiv
1+
2+
3+
4+
§ 30§originalni tekstvs+
§ 33§originalni tekstdiv
1+
2+
3+
§ 35§originalni tekstvs+
§ 36§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 37§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 38§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 39§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 58§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 59§originalni tekstdiv
1+
2+
3+
4+
5+
§ 60§originalni tekstvs+
§ 61§originalni tekstdiv
1+
2+
3+
§ 67§originalni tekstvs+
§ 68§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 75§originalni tekstdiv
1+
2+
Uvodna izjava H§originalni tekstvs+
glasovanje: odbori ITRE, IMCO,
rezolucija (cjelokupni tekst)
AN+393, 146, 74
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
zastupnici:uvodna izjava H, §§ 30, 35, 36, 60, 67
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
zastupnici:
§ 27
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „također poziva države članice da razviju nove mehanizme zaštite gdje je to potrebno kako bi se radnicima na internetskim platformama pružilo odgovarajuće osiguranje”
2.diote riječi
§ 29
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „napominje da je trenutačni režim EU-a o ograničenoj odgovornosti posrednika jedno od pitanja koje su dionici pokrenuli u aktualnoj raspravi o internetskim platformama;”, „smatra stoga da bi režim odgovornosti trebalo dodatno pojasniti s obzirom da je to ključni temelj digitalnog gospodarstva EU-a;” i „poziva Komisiju da u tom smislu poduzme daljnje korake, podsjećajući da platforme koje nemaju neutralnu ulogu kako je utvrđeno u Direktivi o e-trgovini ne mogu tražiti izuzeće od odgovornosti;”
2.dio„napominje da je trenutačni režim EU-a o ograničenoj odgovornosti posrednika jedno od pitanja koje su dionici pokrenuli u aktualnoj raspravi o internetskim platformama;”
3.dio„smatra stoga da bi režim odgovornosti trebalo dodatno pojasniti s obzirom da je to ključni temelj digitalnog gospodarstva EU-a;”
4.dio„podsjećajući da platforme koje nemaju neutralnu ulogu kako je utvrđeno u Direktivi o e-trgovini ne mogu tražiti izuzeće od odgovornosti;”
§ 33
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „pozdravlja stalan rad na Direktivi o audiovizualnim medijskim uslugama te namjeru Komisije da predloži mjere kako bi se zaštitili maloljetnici i uklonio sadržaj povezan s govorom mržnje na platformama za razmjenu videosadržaja;” i „napominje da ne postoje reference za sadržaj povezan s poticanjem terorizma;”
2.dio„pozdravlja stalan rad na Direktivi o audiovizualnim medijskim uslugama te namjeru Komisije da predloži mjere kako bi se zaštitili maloljetnici i uklonio sadržaj povezan s govorom mržnje na platformama za razmjenu videosadržaja;”
3.dio„napominje da ne postoje reference za sadržaj povezan s poticanjem terorizma;”
§ 36
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „te da ispita mogućnost zakonodavne intervencije”
2.diote riječi
§ 37
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „regulatornim mjerama nadopunjenima”
2.diote riječi
§ 38
1.dio„pozdravlja Kodeks postupanja pri suzbijanju nezakonitog govora mržnje za industriju koji je donesen 2016. i koji je podržala Komisija”
2.dio„i traži od Komisije da donese odgovarajuće i razumne mjere za utvrđivanje i uklanjanje ilegalne robe i sadržaja s internetskih platformi;”
§ 39
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „za pitanja u pogledu vlasništva nad podacima”
2.diote riječi
§ 58
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „da ocijeni jesu li potrebni kriteriji i granične vrijednosti za postavljanje uvjeta prema kojima bi se nad internetskim platformama mogao provoditi tržišni nadzor te”
2.diote riječi
§ 59
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „ističe da je prava autora i stvaratelja potrebno zaštiti i u digitalnom dobu i podsjeća na važnost kreativne industrije za zapošljavanje i gospodarstvo u EU-u;”, „uključujući pružatelje internetskih usluga,” i „aktivnih” te „radi jamčenja sljedivosti”
2.dio„ističe da je prava autora i stvaratelja potrebno zaštiti i u digitalnom dobu i podsjeća na važnost kreativne industrije za zapošljavanje i gospodarstvo u EU-u;”
3.dio„uključujući pružatelje internetskih usluga”
4.dio„aktivnih”
5.dio„radi jamčenja sljedivosti”
§ 61
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „ne samo za poduzeća nego i za zdravlje i sigurnost potrošača, koji moraju biti upoznati s time da je nezakonita trgovina krivotvorenim proizvodima realnost” i „revizija”
2.dio„ne samo za poduzeća nego i za zdravlje i sigurnost potrošača, koji moraju biti upoznati s time da je nezakonita trgovina krivotvorenim proizvodima realnost;”
3.dio„revizija”
§ 68
1.dio„pozdravlja aktivnosti Komisije u vezi s boljim provođenjem zakona o tržišnom natjecanju u digitalnom svijetu i stiče potrebu da se u predmetima o tržišnom natjecanju na vrijeme donesu odluke uzimajući u obzor brze promjene u digitalnom sektoru;”
2.dio„međutim prima na znanje da se u određenim aspektima pravo tržišnog natjecanja prilagodilo digitalnom svijetu kako bi bilo bolje primjenjivo;”
§ 75
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „postati svjetski lider i [...] u toj novoj, globalno konkurentnoj ekonomiji”
2.diote riječi

 8. Humanitarna situacija u Jemenu 

Prijedlozi rezolucije: B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0407/2017
(PPE, S&D, ECR, ALD, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 111GUE/NGLAN-191, 258, 154
Nakon stavka 11.5Verts/ALEAN-194, 231, 171
6Verts/ALEAN-163, 258, 181
Nakon uvodne izjave A2Verts/ALEAN-162, 238, 202
Nakon uvodne izjave I3Verts/ALEAN-160, 253, 192
4Verts/ALEAN-171, 239, 189
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)+
Prijedlozi rezolucije klubova zastupnika
B8-0407/2017ECR
B8-0408/2017EFDD
B8-0409/2017ALDE
B8-0410/2017GUE/NGL
B8-0411/2017S&D
B8-0412/2017PPE
B8-0413/2017Verts/ALE
Zahtjevi za poimenično glasovanje
Verts/ALE:amandmani 2, 3, 4, 5, 6
GUE/NGL:amandman 1
Razno:
Branislav Škripek (Klub zastupnika ECR-a) također je potpisnik zajedničkog prijedloga rezolucije RC-B8-0407/2017.

 9. Statut i financiranje europskih političkih stranaka i zaklada 

Prijedlozi rezolucije: B8-0405/2017, B8-0406/2017

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog rezolucije B8-0405/2017
(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE)
§ 23GUE/NGL-
6EFDDAN-38, 470, 68
Nakon stavka 2.7EFDDAN-120, 432, 16
Nakon uvodne izjave B1GUE/NGL+
2GUE/NGL-
4EFDDAN-104, 450, 23
5EFDDAN-136, 424, 13
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+409, 134, 25
Prijedlog rezolucije B8-0406/2017 (EFDD)
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN
Zahtjevi za poimenično glasovanje
EFDD:amandmani 4, 5, 6, 7, konačno glasovanje B8-0405/2017
konačno glasovanje B8-0406/2017
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti