Indeks 
Protokół
PDF 523kWORD 34k
Czwartek, 15 czerwca 2017 r. - Strasburg
Wyniki głosowania

 Skróty i symbole

 1. Wniosek o uchylenie immunitetu Marine Le Pen 

Sprawozdanie: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowanie+

 2. Sprawa azerbejdżańskiego dziennikarza Afgana Mukhtarliego 

Projekty rezolucji: B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017, B8-0420/2017

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0414/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
Ust.8pierwotny tekst+z poprawką ustną
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)+
Projekty rezolucji grup politycznych
B8-0414/2017ECR
B8-0415/2017Verts/ALE
B8-0416/2017S&D
B8-0417/2017ALDE
B8-0418/2017GUE/NGL
B8-0420/2017PPE
Różne
Heidi Hautala zaproponowała następującą poprawkę ustną do ust. 8:
„8. wzywa do natychmiastowego, całościowego, przejrzystego, wiarygodnego i bezstronnego śledztwa w sprawie śmierci azerbejdżańskiego blogera i działacza Mehmana Galandarova w dniu 28 kwietnia 2017 r., przetrzymywanego wówczas przez władze Azerbejdżanu w areszcie;”
3.

 3. Pakistan, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka i stosowanie kary śmierci 

Projekty rezolucji: B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017, B8-0429/2017

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0419/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
Ust.3ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
3+
Ust.8ust.pierwotny tekstgo+
Ust.9ust.pierwotny tekstgo+
Po ust. 82ECRge+222, 213, 178
Po motywie H1ECRge+224, 210, 182
Motyw Kust.pierwotny tekstgo+
Motyw Lust.pierwotny tekstgo+
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)+
Projekty rezolucji grup politycznych
B8-0419/2017ECR
B8-0421/2017Verts/ALE
B8-0422/2017S&D
B8-0423/2017ALDE
B8-0427/2017GUE/NGL
B8-0429/2017PPE
Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/NGL:motywy K, L, ust. 8, 9
Wnioski o głosowanie podzielone
GUE/NGL:
ust.3
część pierwsza„ubolewa nad powrotem w Pakistanie do braku poszanowania praw człowieka i praworządności, a w szczególności nad zwiększeniem liczby egzekucji pozasądowych oraz zastraszaniem dziennikarzy, obrońców praw człowieka, członków organizacji pozarządowych i osób krytykujących rząd, a także nad stosowaniem przemocy wobec nich; przypomina, że rząd Pakistanu zobowiązał się do zagwarantowania poszanowania praw podstawowych;”
część druga„z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Pakistan planu działania dotyczącego praw człowieka i apeluje, aby przełożyło się to na wymierne postępy;”
część trzecia„w związku z tym ostrzega, że UE będzie niezwykle zaniepokojona, jeżeli działacze będą w dalszym ciągu stawać się ofiarami takich praktyk i nie dojdzie do postępów w tym zakresie;”

 4. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Indonezji 

Projekty rezolucji: B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017, B8-0431/2017

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0424/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
Ust.13ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)+
Projekty rezolucji grup politycznych
B8-0424/2017ECR
B8-0425/2017Verts/ALE
B8-0426/2017S&D
B8-0428/2017ALDE
B8-0430/2017GUE/NGL
B8-0431/2017PPE
Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust.13
część pierwsza„z zadowoleniem przyjmuje zawieszenie egzekucji osób skazanych na karę śmierci za handel narkotykami do czasu zakończenia rewizji ich sprawy; wzywa rząd Indonezji do dalszego wstrzymywania wszystkich tego rodzaju egzekucji i do ponownego rozpatrywania odnośnych spraw zgodnie z normami międzynarodowymi;”
część druga„apeluje o natychmiastowe przywrócenie moratorium na stosowanie kary śmierci z myślą o jej zniesieniu;”

 5. Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych 

Sprawozdanie: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.12ENFgi-88, 521, 8
Po ust. 13EFDDgi-90, 460, 66
Po ust. 44EFDDgi-90, 450, 80
Po ust. 175EFDDgi-112, 479, 28
Ust.22ust.pierwotny tekstgo+
Po ust. 226EFDDgi-129, 447, 45
Po ust. 487EFDDgi-125, 443, 46
Ust.501Verts/ALE-
Po ust. 578EFDDgi-111, 467, 42
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+477, 105, 35
Wnioski o głosowanie imienne
EFDD:poprawki 3, 4, 5, 6, 7, 8
ENF:poprawka 2
Wnioski o głosowanie odrębne
ALDE:ust.22

 6. Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się 

Sprawozdanie: Nicola Danti (A8-0195/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Zastępczy projekt rezolucji7ENFgi-61, 553, 1
Po ust. 371komisja EMPL+
Po ust. 382komisja EMPLge-306, 308, 2
3komisja EMPLge+320, 295, 3
4komisja EMPL-
Ust.565komisja ITRE-
Po ust. 566komisja ITRE-
Głosowanie: komisja IMCO,
rezolucja (całość tekstu)
gi+510, 60, 48
Wnioski o głosowanie imienne
ENF:poprawka 7

 7. Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy 

Sprawozdanie: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Zastępczy projekt rezolucji1ECR-
Ust.27ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.29ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
3+
4+
Ust.30ust.pierwotny tekstgo+
Ust.33ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
3+
Ust.35ust.pierwotny tekstgo+
Ust.36ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.37ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.38ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.39ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.58ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.59ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
3+
4+
5+
Ust.60ust.pierwotny tekstgo+
Ust.61ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
3+
Ust.67ust.pierwotny tekstgo+
Ust.68ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.75ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Motyw Hust.pierwotny tekstgo+
Głosowanie: komisje ITRE, IMCO,
rezolucja (całość tekstu)
gi+393, 146, 74
Wnioski o głosowanie odrębne
posłowie:motyw H, ust. 30, 35, 36, 60, 67
Wnioski o głosowanie podzielone
posłowie:
ust.27
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „wzywa państwa członkowskie do opracowania w razie konieczności nowych mechanizmów ochrony w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia pracowników tych platform”
część drugate słowa
ust.29
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „zauważa, że unijny system ograniczonej odpowiedzialności pośredników stanowi jedną z głównych obaw podnoszonych przez pewne zainteresowane strony podczas trwającej debaty na temat platform internetowych”, „w związku z tym uważa, że należy doprecyzować system odpowiedzialności, ponieważ jest to kluczowy filar unijnej gospodarki cyfrowej” i „i przypomina, że platformy nieodgrywające roli neutralnej zgodnie z definicją w dyrektywie o handlu elektronicznym nie mogą domagać się zwolnienia z odpowiedzialności;”
część druga„zauważa, że unijny system ograniczonej odpowiedzialności pośredników stanowi jedną z głównych obaw podnoszonych przez pewne zainteresowane strony podczas trwającej debaty na temat platform internetowych”
część trzecia„w związku z tym uważa, że należy doprecyzować system odpowiedzialności, ponieważ jest to kluczowy filar unijnej gospodarki cyfrowej”
część czwarta„i przypomina, że platformy nieodgrywające roli neutralnej zgodnie z definicją w dyrektywie o handlu elektronicznym nie mogą domagać się zwolnienia z odpowiedzialności;”
ust.33
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „z zadowoleniem przyjmuje trwające prace nad dyrektywą w sprawie audiowizualnych usług medialnych oraz zamiar Komisji, by zaproponować środki dotyczące platform udostępniania treści wideo w celu ochrony nieletnich i usuwania treści związanych z mową nienawiści” i „zauważa jednak brak odniesień do treści związanych z nawoływaniem do terroryzmu”
część druga„z zadowoleniem przyjmuje trwające prace nad dyrektywą w sprawie audiowizualnych usług medialnych oraz zamiar Komisji, by zaproponować środki dotyczące platform udostępniania treści wideo w celu ochrony nieletnich i usuwania treści związanych z mową nienawiści”
część trzecia„zauważa jednak brak odniesień do treści związanych z nawoływaniem do terroryzmu”
ust.36
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „i zweryfikowania możliwości interwencji ustawodawczej”
część drugate słowa
ust.37
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „środki regulacyjne uzupełnione”
część drugate słowa
ust.38
część pierwsza„z zadowoleniem przyjmuje kodeks postępowania w zakresie zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w przemyśle, uzgodniony w 2016 r. i wspierany przez Komisję”
część druga„oraz zwraca się do Komisji o opracowanie adekwatnych i odpowiednich środków służących platformom internetowym do identyfikowania i usuwania nielegalnych towarów i treści;”
ust.39
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „w odniesieniu do własności danych;”
część drugate słowa
ust.58
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „do oceny potrzeby wprowadzenia progów i kryteriów określających warunki, na jakich platformy internetowe mogą być przedmiotem dalszego monitorowania rynku, a także do”
część drugate słowa
ust.59
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „podkreśla, że prawa autorów i twórców muszą być chronione również w erze cyfrowej, i przypomina o znaczeniu branży twórczej dla gospodarki i zatrudnienia w UE”, „tacy jak dostawcy usług internetowych”, „aktywnych” i „w celu zapewnienia identyfikowalności”
część druga„podkreśla, że prawa autorów i twórców muszą być chronione również w erze cyfrowej, i przypomina o znaczeniu branży twórczej dla gospodarki i zatrudnienia w UE”
część trzecia„tacy jak dostawcy usług internetowych”
część czwarta„aktywnych”
część piąta„w celu zapewnienia identyfikowalności”
ust.61
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „nie tylko dla przedsiębiorstw, lecz także dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, którym należy uświadomić istnienie nielegalnego handlu podrobionymi produktami” i „że przegląd”
część druga„nie tylko dla przedsiębiorstw, lecz także dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, którym należy uświadomić istnienie nielegalnego handlu podrobionymi produktami”
część trzecia„że przegląd”
ust.68
część pierwsza„z zadowoleniem przyjmuje działania Komisji mające na celu lepsze egzekwowanie prawa konkurencji w świecie cyfrowym i podkreśla konieczność podejmowania szybkich decyzji w sprawach z zakresu konkurencji w związku z szybkim tempem sektora cyfrowego”
część druga„zauważa jednak, że w niektórych aspektach prawo konkurencji UE musi zostać dostosowane do środowiska cyfrowego, aby odpowiadało założonym celom;”
ust.75
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „uzyskać pozycję światowych liderów”
część drugate słowa

 8. Sytuacja humanitarna w Jemenie 

Projekty rezolucji: B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0407/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
Ust.111GUE/NGLgi-191, 258, 154
Po ust. 115Verts/ALEgi-194, 231, 171
6Verts/ALEgi-163, 258, 181
Po motywie A2Verts/ALEgi-162, 238, 202
Po motywie I3Verts/ALEgi-160, 253, 192
4Verts/ALEgi-171, 239, 189
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)+
Projekty rezolucji grup politycznych
B8-0407/2017ECR
B8-0408/2017EFDD
B8-0409/2017ALDE
B8-0410/2017GUE/NGL
B8-0411/2017S&D
B8-0412/2017PPE
B8-0413/2017Verts/ALE
Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE:poprawki 2, 3, 4, 5, 6
GUE/NGL:poprawka 1
Różne:
Branislav Škripek (grupa ECR) również jest sygnatariuszem wspólnego projektu rezolucji RC-B8-0407/2017.

 9. Statut i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych 

Projekty rezolucji: B8-0405/2017, B8-0406/2017

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B8-0405/2017
(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE)
Ust.23GUE/NGL-
6EFDDgi-38, 470, 68
Po ust. 27EFDDgi-120, 432, 16
Po motywie B1GUE/NGL+
2GUE/NGL-
4EFDDgi-104, 450, 23
5EFDDgi-136, 424, 13
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+409, 134, 25
Projekt rezolucji B8-0406/2017 (EFDD)
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi
Wnioski o głosowanie imienne
EFDD:poprawki 4, 5, 6, 7, głosowanie końcowe B8-0405/2017
głosowanie końcowe B8-0406/2017
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności