Seznam 
Zápis
PDF 255kWORD 80k
Čtvrtek, 15. června 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Humanitární situace v Jemenu (předložené návrhy usnesení)
 3.Vypracování ambiciózní průmyslové strategie EU jako strategická priorita pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě (rozprava)
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
4.1.Případ ázerbájdžánského novináře Afgana Muhtarliho
  
4.2.Pákistán, zejména situace obhájců lidských práv a trest smrti
  
4.3.Situace v oblasti lidských práv v Indonésii
 5.Prohlášení předsednictví
 6.Členství ve výborech
 7.Hlasování
  
7.1.Žádost, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity (hlasování)
  
7.2.Případ ázerbájdžánského novináře Afgana Muhtarliho (hlasování)
  
7.3.Pákistán, zejména situace obhájců lidských práv a trest smrti (hlasování)
  
7.4.Situace v oblasti lidských práv v Indonésii (hlasování)
  
7.5.Provádění Evropského fondu pro strategické investice (hlasování)
  
7.6.Evropský program pro ekonomiku sdílení (hlasování)
  
7.7.On-line platformy a jednotný digitální trh (hlasování)
  
7.8.Humanitární situace v Jemenu (hlasování)
  
7.9.Status a financování evropských politických stran a nadací (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Závažné interpelace (rozprava)
  
11.1.Oslava Mezinárodního dne rodiny v roce 2017: podpora úlohy rodičů při zajišťování kvalitního vzdělávání dětí
  
11.2.Platformy pro sdílení videa a redakční odpovědnost
 12.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 13.Předložení dokumentů
 14.Petice
 15.Předání textů přijatých během zasedání
 16.Termíny příštích zasedání
 17.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Humanitární situace v Jemenu (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Humanitární situace v Jemenu (2017/2727(RSP))

Rozprava se konala dne 13. června 2017 (bod 11 zápisu ze dne 13.6.2017).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek a Ruža Tomašić za skupinu ECR o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Beatrix von Storch za skupinu EFDD o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP)) (B8-0408/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP)) (B8-0409/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli a João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP)) (B8-0410/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP)) (B8-0411/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Sandra Kalniete za skupinu PPE o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP)) (B8-0412/2017);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP)) (B8-0413/2017).

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 15.6.2017.


3. Vypracování ambiciózní průmyslové strategie EU jako strategická priorita pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000047/2017), kterou pokládají Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica a Kathleen Van Brempt za skupinu S&D a Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek a Massimiliano Salini za skupinu PPE Komisi: Vypracování ambiciózní průmyslové strategie EU jako strategická priorita pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia a Françoise Grossetête rozvinuly otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Massimiliano Salini za skupinu PPE, Martina Werner za skupinu S&D, Evžen Tošenovský za skupinu ECR, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Raymond Finch za skupinu EFDD, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Massimiliano Salini, Barbara Kappel za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Herbert Reul, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 14.6.2017.)


4.1. Případ ázerbájdžánského novináře Afgana Muhtarliho

Návrhy usnesení B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 a B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz a Željana Zovko uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai a Ivo Vajgl.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Maria Grapini, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly a Ana Gomes.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 15.6.2017.


4.2. Pákistán, zejména situace obhájců lidských práv a trest smrti

Návrhy usnesení B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 a B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo a Tunne Kelam uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, Sajjad Karim za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică a Amjad Bashir, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot a Marijana Petir.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 15.6.2017.


4.3. Situace v oblasti lidských práv v Indonésii

Návrhy usnesení B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 a B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat a Jeroen Lenaers uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Csaba Sógor a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot a Stanislav Polčák.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 15.6.2017.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 11:40, pokračovalo v 12:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


5. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení k požáru, který v noci z úterý na středu 14. června 2017 zničil bytový dům v Londýně.

Parlament uctil památku obětí minutou ticha.

Předseda učninil prohlášení u příležitosti zrušení poplatků za roaming v Evropské unii.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Bruno Gollnisch a Christian Ehler (předsedající v návaznosti na výroky, které pronesl Bruno Gollnisch, poskytla upřesnění).


6. Členství ve výborech

Parlament na žádost skupiny S&D schválil toto jmenování:

výbor ECON: Renato Soru, kterým je nahrazen Luigi Morgano.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Žádost, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity [2017/2021(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0266)


7.2. Případ ázerbájdžánského novináře Afgana Muhtarliho (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 a B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0414/2017

(nahrazující B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 a B8-0420/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev a Julia Pitera za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga a Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0267)

Vystoupení

Cristian Dan Preda s návrhem na odložení hlasování, Charles Tannock ve prospěch žádosti a Pavel Telička proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (272 pro, 315 proti, 27 zdržení se).

Heidi Hautala předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 8, který byl vzat v potaz.


7.3. Pákistán, zejména situace obhájců lidských práv a trest smrti (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 a B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0419/2017

(nahrazující B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017 a B8-0429/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere a Julia Pitera za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Neena Gill za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0268)

(Návrh usnesení B8-0427/2017 se nebere v potaz.)


7.4. Situace v oblasti lidských práv v Indonésii (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 a B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0424/2017

(nahrazující B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 a B8-0431/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Andrey Kovatchev a Julia Pitera za skupinu PPE

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a David Martin za skupinu S&D

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić a Monica Macovei za skupinu ECR

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0269)


7.5. Provádění Evropského fondu pro strategické investice (hlasování)

Zpráva o provádění Evropského fondu pro strategické investice [2016/2064(INI)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Udo Bullmann (A8-0200/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0270)


7.6. Evropský program pro ekonomiku sdílení (hlasování)

Zpráva o evropském programu pro ekonomiku sdílení [2017/2003(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Nicola Danti (A8-0195/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0271)


7.7. On-line platformy a jednotný digitální trh (hlasování)

Zpráva o on-line platformách a jednotném digitálním trhu [2016/2276(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajové: Henna Virkkunen a Philippe Juvin (A8-0204/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ECR)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0272)


7.8. Humanitární situace v Jemenu (hlasování)

Prohlášení Rady a Komise: Humanitární situace v Jemenu (2017/2727(RSP))

Rozprava se konala v úterý 13. června 2017 (bod 11 zápisu ze dne 13.6.2017).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 15. června 2017 (bod 4 zápisu ze dne 15.6.2017).

Návrhy usnesení B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 a B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0407/2017

(nahrazující B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 a B8-0413/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete a David McAllister za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Pier Antonio Panzer, za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Arne Gericke a Ruža Tomaši, za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Cecilia Wikströ, za skupinu ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez a Miguel Urbán Cresp, za skupinu GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0273)


7.9. Status a financování evropských politických stran a nadací (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0405/2017 a B8-0406/2017 (2017/2733(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ B8-0405/2017

přijat (P8_TA(2017)0274)

(Návrh usnesení B8-0406/2017 se nebere v potaz.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva José Manuel Fernandes a Udo Bullmann - A8-0200/2017
Momchil Nekov, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins a Anna Záborská

zpráva Nicola Danti - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson a Anna Záborská

zpráva Henna Virkkunen a Philippe Juvin - A8-0204/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi a Seán Kelly

návrh usnesení o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

návrh usnesení o financování politických stran a politických nadací na evropské úrovni (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská a Branislav Škripek.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:00, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Závažné interpelace (rozprava)

11.1. Oslava Mezinárodního dne rodiny v roce 2017: podpora úlohy rodičů při zajišťování kvalitního vzdělávání dětí

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (O-000030/2017/rév.1), kterou pokládají Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg a Joëlle Bergeron za skupinu EFDD Komisi: Oslava Mezinárodního dne rodiny v roce 2017: podpora úlohy rodičů při zajišťování kvalitního vzdělávání dětí (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017)

Beatrix von Storch rozvinula otázku a odpověděla rovněž na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stanislav Polčák.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Urszula Krupa za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Anna Záborská a Mireille D'Ornano.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini a Tibor Szanyi.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.


11.2. Platformy pro sdílení videa a redakční odpovědnost

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (O-000035/2017), kterou pokládají Curzio Maltese a Martina Michels za skupinu GUE/NGL Komisi: Platformy pro sdílení videa a redakční odpovědnost (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017)

Curzio Maltese rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Stanislav Polčák za skupinu PPE, Tibor Szanyi za skupinu S&D, Jozo Radoš za skupinu ALDE, a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Maria Grapini a Stanislav Polčák.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.


12. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8. června 2017)

výbor AFCO

- Provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU (2017/2089(INI))
(stanovisko: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

výbor AGRI

- Zavádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce po reformě v roce 2013 (2017/2088(INI))
(stanovisko: ENVI)

výbor DEVE

- Strategie EU–Afrika: urychlení rozvoje (2017/2083(INI))
(stanovisko: AFET, INTA)

výbor ENVI

- Provádění směrnice o ekodesignu (2009/125/EC) (2017/2087(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor FEMM

- Ženy, rovnost žen a mužů a spravedlnost v oblasti klimatu (2017/2086(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET)

výbor ITRE

- Urychlení inovací v oblasti čisté energie (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(stanovisko: ENVI, TRAN, REGI)

výbor TRAN

- Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(stanovisko: LIBE, IMCO (přidružený výbor))

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8. června 2017)

výbor TRAN

- Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(stanovisko: LIBE, IMCO (přidružený výbor))

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor JURI

- Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
předáno příslušnému výboru EMPL
stanovisko: ENVI, ITRE, JURI, JURI (článek 39 jednacího řádu)

výbor CONT

- Založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
předáno příslušnému výboru: ITRE
stanovisko: CONT, REGI

výbor DEVE

- Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracování) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
předáno příslušnému výboru ITRE
stanovisko: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (článek 104 jednacího řádu)


13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG, ITRE, TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ITRE, LIBE, JURI (článek 104 jednacího řádu)

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení látky N-(1-fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryl-fentanyl) kontrolním opatřením (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, BUDG, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě a o zrušení nařízení (ES) č. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ITRE, ECON

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o potírání projevů nenávisti a extremismu na internetu (B8-0299/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zvyšování povědomí o celiakii (B8-0378/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o označování původu rýže (B8-0379/2017)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o využití ozdobnice k výrobě biopaliv (B8-0380/2017)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI


14. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 13. června 2017

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) (č. 0404/2017); Cesar Dezfuli Rello (č. 0405/2017); Flavio Miccono (č. 0406/2017); Flavio Miccono (č. 0407/2017); Desislava Filipova (č. 0408/2017); (*) (č. 0409/2017); (*) (č. 0410/2017); Joanna Swabe (Humane Society International) (č. 0411/2017); Fabiano Filippin (č. 0412/2017); (*) (č. 0413/2017); (*) (č. 0414/2017); Leonardo Raznovich (č. 0415/2017); Irina Buchinger (č. 0416/2017); Jonny Anderson (č. 0417/2017); Emilio Nuzzolese (č. 0418/2017); (*) (č. 0419/2017); Teofil Eugen Guido Raimondi (č. 0420/2017); Giuliano Varisco (č. 0421/2017); (*) (č. 0422/2017); (*) (č. 0423/2017); (*) (č. 0424/2017); Ignacio Hernández (č. 0425/2017); Salomón David Navarro Marín (č. 0426/2017); (*) (č. 0427/2017); (*) (č. 0428/2017); Harald Bolsinger (č. 0429/2017); Nelson Marin (č. 0430/2017); (*) (č. 0431/2017); Maurizio Parodi (č. 0432/2017); Daniel Knorr (č. 0433/2017); (*) (č. 0434/2017); (*) (č. 0435/2017); (*) (č. 0436/2017); (*) (č. 0437/2017); (*) (č. 0438/2017); (*) (č. 0439/2017); (*) (č. 0440/2017); (*) (č. 0442/2017); (*) (č. 0443/2017); Shane Kennedy (č. 0444/2017); Teresa Maza García (č. 0445/2017); (*) (č. 0446/2017); (*) (č. 0447/2017); (*) (č. 0448/2017); (*) (č. 0449/2017); (*) (č. 0450/2017); Martin Jürgens (č. 0451/2017); Hans Baeyens (č. 0452/2017); Ana Margarita de la Cuesta de los Mozos (č. 0453/2017); Daniel Enrique Gómez Lapuente (č. 0454/2017); (*) (č. 0455/2017); (*) (č. 0456/2017); (*) (č. 0457/2017); (*) (č. 0458/2017); (*) (č. 0459/2017); Diego Padoan (č. 0460/2017); Marco Bazzoni (č. 0461/2017); (*) (č. 0462/2017); (*) (č. 0463/2017); (*) (č. 0464/2017); (*) (č. 0465/2017); (*) (č. 0466/2017); (*) (č. 0467/2017); (*) (č. 0468/2017); (*) (č. 0469/2017); (*) (č. 0470/2017); Gaspare Inglese (č. 0471/2017); (*) (č. 0472/2017); (*) (č. 0473/2017); (*) (č. 0474/2017); (*) (č. 0475/2017); (*) (č. 0476/2017); (*) (č. 0477/2017); (*) (č. 0478/2017); (*) (č. 0479/2017); (*) (č. 0480/2017); (*) (č. 0481/2017); (*) (č. 0482/2017); (*) (č. 0483/2017); (*) (č. 0484/2017); (*) (č. 0485/2017); (*) (č. 0486/2017); Clara Pérez Sánchez (č. 0487/2017); (*) (č. 0488/2017); Sergio Ianni (č. 0490/2017); (*) (č. 0491/2017); (*) (č. 0492/2017); (*) (č. 0493/2017); Alessia Margheritini (č. 0494/2017); Elena Manzoni Di Chiosca (č. 0495/2017); Remo Pulcini (č. 0496/2017); (*) (č. 0497/2017); (*) (č. 0498/2017); (*) (č. 0499/2017); (*) (č. 0500/2017); Jeremy Mesdouze (č. 0501/2017); Marco Bava (č. 0502/2017); Marco Bava (č. 0503/2017); Marco Bava (č. 0504/2017); Marco Bava (č. 0505/2017); Marco Bava (č. 0506/2017); Marco Bava (č. 0507/2017); Marco Bava (č. 0508/2017); Natália Blahová (č. 0509/2017); Luigi Salvatore Iasevoli (č. 0510/2017).

Petice č. 0441/2017 a 0489/2017 byly staženy z rejstříku v návaznosti na skutečnost, že je po jejich zapsání do rejstříku stáhl jejich autor.


15. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


16. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 3. do 6. července 2017.


17. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 15:55.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Vandenkendelaere, Žitňanská

Právní upozornění - Ochrana soukromí