Index 
Jegyzőkönyv
PDF 263kWORD 79k
2017. június 15., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A jemeni humanitárius helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozása Európában a növekedés, a foglalkoztatás és az innováció stratégiai prioritása jegyében (vita)
 4.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
4.1.Afgan Mukhtarli azerbajdzsáni újságíró ügye
  
4.2.Pakisztán, különösen az emberijog-védők helyzete és a halálbüntetés
  
4.3.Az indonéziai emberi jogi helyzet
 5.Az elnök nyilatkozatai
 6.A bizottságok tagjai
 7.Szavazások órája
  
7.1.A Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  
7.2.Afgan Mukhtarli ügye és a média helyzete Azerbajdzsánban (szavazás)
  
7.3.Pakisztán, különösen az emberijog-védők helyzete és a halálbüntetés (szavazás)
  
7.4.Az indonéziai emberi jogi helyzet (szavazás)
  
7.5.Az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtása (szavazás)
  
7.6.A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend (szavazás)
  
7.7.Online platformok és a digitális egységes piac (szavazás)
  
7.8.A jemeni humanitárius helyzet (szavazás)
  
7.9.Az európai politikai pártok és alapítványok jogállása és finanszírozása (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Nagyobb interpellációk (vita)
  
11.1.A család nemzetközi napjának megtartása 2017-ben: a szülők szerepének előmozdítása gyermekeik minőségi oktatásának biztosításában
  
11.2.A videómegosztó platformok és a szerkesztői felelősség
 12.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 13.Dokumentumok benyújtása
 14.Petíciók
 15.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 16.A következő ülések időpontja
 17.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. A jemeni humanitárius helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A jemeni humanitárius helyzet (2017/2727(RSP))

A vita időpontja: 2017. június 13. (2017.6.13-i jegyzőkönyv, 11. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében, a jemeni humanitárius helyzetről (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi és Beatrix von Storch, az EFDD képviselőcsoport nevében, a jemeni humanitárius helyzetről (2017/2727(RSP)) (B8-0408/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, a jemeni humanitárius helyzetről (2017/2727(RSP)) (B8-0409/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli és João Pimenta Lopes, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a jemeni humanitárius helyzetről (2017/2727(RSP)) (B8-0410/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében, a jemeni humanitárius helyzetről (2017/2727(RSP)) (B8-0411/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Sandra Kalniete, a PPE képviselőcsoport nevében, a jemeni humanitárius helyzetről (2017/2727(RSP)) (B8-0412/2017);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a jemeni humanitárius helyzetről (2017/2727(RSP)) (B8-0413/2017).

Szavazás: 2017.6.15-i jegyzőkönyv, 7.8. pont .


3. Nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozása Európában a növekedés, a foglalkoztatás és az innováció stratégiai prioritása jegyében (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000047/2017) felteszi: Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica és Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében és Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek és Massimiliano Salini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozása Európában a növekedés, a foglalkoztatás és az innováció stratégiai prioritása jegyében (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia és Françoise Grossetête kifejti a kérdést.

Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Massimiliano Salini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martina Werner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Evžen Tošenovský, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Enrique Calvet Chambon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Raymond Finch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Massimiliano Salini, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Herbert Reul, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Reinhard Bütikofer, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska.

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2017.6.14-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


4.1. Afgan Mukhtarli azerbajdzsáni újságíró ügye

Állásfoglalási indítványok B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 és B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz és Željana Zovko előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai és Ivo Vajgl.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Maria Grapini, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly és Ana Gomes.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.15-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .


4.2. Pakisztán, különösen az emberijog-védők helyzete és a halálbüntetés

Állásfoglalási indítványok B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 és B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo és Tunne Kelam előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Jiří Pospíšil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică és Amjad Bashir, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot és Marijana Petir.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.15-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .


4.3. Az indonéziai emberi jogi helyzet

Állásfoglalási indítványok B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 és B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat és Jeroen Lenaers előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Tomáš Zdechovský, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Csaba Sógor és Ana Gomes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot és Stanislav Polčák.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.15-i jegyzőkönyv, 7.4. pont .

(A 11.40-kor megszakított ülést 12.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


5. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz a londoni tűzvész kapcsán, amely 2017. június 14-én, kedd éjszaka elpusztított egy londoni lakóházat.

A Parlament egy perces csenddel adózik az áldozatok emlékének.

Az elnök nyilatkozatot tesz a roamingdíjak eltörlése kapcsán az Európai Unióban.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Bruno Gollnisch és Christian Ehler (Az elnök pontosítást tesz Bruno Gollnisch felszólalását követően).


6. A bizottságok tagjai

Az S&D képviselőcsoport kérésére a Parlament jóváhagyja az alábbi kinevezést:

ECON bizottság: Luigi Morgano helyére Renato Soru


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. A Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)

Jelentés a Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2017/2021(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0266)


7.2. Afgan Mukhtarli ügye és a média helyzete Azerbajdzsánban (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 és B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0414/2017

(amely a B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 és B8-0420/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev és Julia Pitera, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga és Lola Sánchez Caldentey, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0267)

Felszólalások

Cristian Dan Preda javasolja a szavazás elhalasztását, Charles Tannock mellette és Pavel Telička ellene.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (272 mellette, 315 ellene, 27 tartózkodás).

Heidi Hautala szóbeli módosító javaslatot nyújtott be a (8) bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


7.3. Pakisztán, különösen az emberijog-védők helyzete és a halálbüntetés (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 és B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0419/2017

(amely a B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017 és B8-0429/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere és Julia Pitera, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Neena Gill, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0268)

(A B8-0427/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.4. Az indonéziai emberi jogi helyzet (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 és B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0424/2017

(amely a B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 és B8-0431/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Andrey Kovatchev és Julia Pitera, a PPE képviselőcsoport nevében

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és David Martin, az S&D képviselőcsoport nevében

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz és Dimitrios Papadimoulis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0269)


7.5. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtása (szavazás)

Jelentés az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtásáról [2016/2064(INI)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: José Manuel Fernandes és Udo Bullmann (A8-0200/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0270)


7.6. A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend (szavazás)

Jelentés a közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrendről [2017/2003(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Nicola Danti (A8-0195/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az ENF képviselőcsoport nyújtotta be)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0271)


7.7. Online platformok és a digitális egységes piac (szavazás)

Jelentés az online platformokról és a digitális egységes piacról [2016/2276(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadók: Henna Virkkunen és Philippe Juvin (A8-0204/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az ECR képviselőcsoport nyújtotta be)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0272)


7.8. A jemeni humanitárius helyzet (szavazás)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A jemeni humanitárius helyzet (2017/2727(RSP))

A vita időpontja: 2017. június 13., kedd (2017.6.13-i jegyzőkönyv, 11. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2017. június 15. (2017.6.15-i jegyzőkönyv, 4. pont).

Állásfoglalási indítványok B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 és B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0407/2017

(amely a B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 és B8-0413/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete és David McAllister, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Arne Gericke és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez és Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0273)


7.9. Az európai politikai pártok és alapítványok jogállása és finanszírozása (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0405/2017 és B8-0406/2017 (2017/2733(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0405/2017

Elfogadva. (P8_TA(2017)0274)

(A B8-0406/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

José Manuel Fernandes és Udo Bullmann -jelentés - A8-0200/2017
Momchil Nekov, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins és Anna Záborská

Nicola Danti -jelentés - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson és Anna Záborská

Henna Virkkunen és Philippe Juvin -jelentés - A8-0204/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi és Seán Kelly

Állásfoglalási indítvány a jemeni humanitárius helyzetről (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

Állásfoglalási indítvány az európai szintű politikai pártok és politikai alapítványok finanszírozásáról (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská és Branislav Škripek.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.00-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. Nagyobb interpellációk (vita)

11.1. A család nemzetközi napjának megtartása 2017-ben: a szülők szerepének előmozdítása gyermekeik minőségi oktatásának biztosításában

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció és vita (O-000030/2017/rév.1), benyújtotta Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg és Joëlle Bergeron, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A család nemzetközi napjának megtartása 2017-ben: a szülők szerepének előmozdítása gyermekeik minőségi oktatásának biztosításában (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017)

Beatrix von Storch kifejti a kérdést és válaszol Stanislav Polčák kékkártyás kérdésére is.

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Anna Záborská és Mireille D'Ornano.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini és Tibor Szanyi.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.


11.2. A videómegosztó platformok és a szerkesztői felelősség

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció és vita (O-000035/2017), benyújtotta Curzio Maltese és Martina Michels, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A videómegosztó platformok és a szerkesztői felelősség (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017)

Curzio Maltese kifejti a kérdést.

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Stanislav Polčák, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tibor Szanyi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Maria Grapini és Stanislav Polčák.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.


12. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2017. június 8-i határozatát követően)

AFCO bizottság

- Az Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtása az Unió intézményi keretében (2017/2089(INI))
(vélemény: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

AGRI bizottság

- A KAP fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozó eszközeinek végrehajtása az EU-ban a 2013. évi reformot követően (2017/2088(INI))
(vélemény: ENVI)

DEVE bizottság

- Az EU-Afrika stratégia: a fejlődés fellendítése (2017/2083(INI))
(vélemény: AFET, INTA)

ENVI bizottság

- A környezetbarát tervezésről szóló (2009/125/EK) irányelv végrehajtása (2017/2087(INI))
(vélemény: ITRE)

FEMM bizottság

- Nők, nemek közötti egyenlőség és éghajlati igazságosság (2017/2086(INI))
(vélemény: DEVE, AFET)

ITRE bizottság

- A tiszta energiákkal kapcsolatos innováció felgyorsítása (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(vélemény: ENVI, TRAN, REGI)

TRAN bizottság

- Kimenetelű közúti balesetek csökkentése: a gépjárműbiztonság javítása az Európai Unióban (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(vélemény: LIBE, IMCO (társbizottságok)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2017. június 8-i határozatát követően)

TRAN bizottság

- A halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentése: a gépjárműbiztonság javítása az Európai Unióban (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(vélemény: LIBE, IMCO (társbizottságok)

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

JURI bizottság

- A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EKirányelv módosítása (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL
vélemény: ENVI, ITRE, JURI, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

CONT bizottság

- A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozása (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE
vélemény: CONT, REGI

DEVE bizottság

- A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatása (átdolgozás) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE
vélemény: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)


13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

EMPL

- Javaslat az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

BUDG, ITRE, TRAN

- Javaslat az 1071/2009/EKrendelet és az 1072/2009/EKrendelet ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

EMPL

- Javaslat a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

EMPL

- Javaslat a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (EGT-vonatkozású szöveg) (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ENVI

- Javaslat a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló 2006/1/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítésérőlszóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ITRE, LIBE, JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

- A Tanács végrehajtási határozatára vonatkozó tervezet az N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid (akriloil-fentanil) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

ENVI

- Javaslat az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

AFET, BUDG, IMCO

- Javaslat a légi közlekedés területén zajló verseny védelméről és a 868/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ITRE, ECON

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány az internetes gyűlölet-bűncselekmények és szélsőségesség elleni küzdelemről (B8-0299/2017)

utalva

illetékes :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a lisztérzékenységre való figyelemfelkeltésről (B8-0378/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a rizs származási helyének megjelöléséről (B8-0379/2017)

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az elefántfű bioüzemanyagok előállítása céljából történő felhasználásáról (B8-0380/2017)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI


14. Petíciók

A lent jelzett időpontban nyilvántartásba vett alábbi petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2017. június 13.

(*) titkos név

(*) (0404/2017); Cesar Dezfuli Rello (0405/2017); Flavio Miccono (0406/2017); Flavio Miccono (0407/2017); Desislava Filipova (0408/2017); (*) (0409/2017); (*) (0410/2017); Joanna Swabe (Humane Society International) (0411/2017); Fabiano Filippin (0412/2017); (*) (0413/2017); (*) (0414/2017); Leonardo Raznovich (0415/2017); Irina Buchinger (0416/2017); Jonny Anderson (0417/2017); Emilio Nuzzolese (0418/2017); (*) (0419/2017); Teofil Eugen Guido Raimondi (0420/2017); Giuliano Varisco (0421/2017); (*) (0422/2017); (*) (0423/2017); (*) (0424/2017); Ignacio Hernández (0425/2017); Salomón David Navarro Marín (0426/2017); (*) (0427/2017); (*) (0428/2017); Harald Bolsinger (0429/2017); Nelson Marin (0430/2017); (*) (0431/2017); Maurizio Parodi (0432/2017); Daniel Knorr (0433/2017); (*) (0434/2017); (*) (0435/2017); (*) (0436/2017); (*) (0437/2017); (*) (0438/2017); (*) (0439/2017); (*) (0440/2017); (*) (0442/2017); (*) (0443/2017); Shane Kennedy (0444/2017); Teresa Maza García (0445/2017); (*) (0446/2017); (*) (0447/2017); (*) (0448/2017); (*) (0449/2017); (*) (0450/2017); Martin Jürgens (0451/2017); Hans Baeyens (0452/2017); Ana Margarita de la Cuesta de los Mozos (0453/2017); Daniel Enrique Gómez Lapuente (0454/2017); (*) (0455/2017); (*) (0456/2017); (*) (0457/2017); (*) (0458/2017); (*) (0459/2017); Diego Padoan (0460/2017); Marco Bazzoni (0461/2017); (*) (0462/2017); (*) (0463/2017); (*) (0464/2017); (*) (0465/2017); (*) (0466/2017); (*) (0467/2017); (*) (0468/2017); (*) (0469/2017); (*) (0470/2017); Gaspare Inglese (0471/2017); (*) (0472/2017); (*) (0473/2017); (*) (0474/2017); (*) (0475/2017); (*) (0476/2017); (*) (0477/2017); (*) (0478/2017); (*) (0479/2017); (*) (0480/2017); (*) (0481/2017); (*) (0482/2017); (*) (0483/2017); (*) (0484/2017); (*) (0485/2017); (*) (0486/2017); Clara Pérez Sánchez (0487/2017); (*) (0488/2017); Sergio Ianni (0490/2017); (*) (0491/2017); (*) (0492/2017); (*) (0493/2017); Alessia Margheritini (0494/2017); Elena Manzoni Di Chiosca (0495/2017); Remo Pulcini (0496/2017); (*) (0497/2017); (*) (0498/2017); (*) (0499/2017); (*) (0500/2017); Jeremy Mesdouze (0501/2017); Marco Bava (0502/2017); Marco Bava (0503/2017); Marco Bava (0504/2017); Marco Bava (0505/2017); Marco Bava (0506/2017); Marco Bava (0507/2017); Marco Bava (0508/2017); Natália Blahová (0509/2017); Luigi Salvatore Iasevoli (0510/2017).

A 0441/2017 és a 0489/2017 petíciót törölték, mivel benyújtójuk nyilvántartásba vételüket követően visszavonta azokat.


15. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


16. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2017. július 3–6.


17. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 15.55-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Vandenkendelaere, Žitňanská

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat