Indiċi 
Minuti
PDF 264kWORD 80k
Il-Ħamis, 15 ta' Ġunju 2017 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (dibattitu)
 4.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
4.1.Il-każ tal-ġurnalist Ażerbajġani Afgan Mukhtarli
  
4.2.Il-Pakistan, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-piena tal-mewt
  
4.3.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Indoneżja
 5.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 6.Kompożizzjoni tal-kumitati
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Marine Le Pen (votazzjoni)
  
7.2.Il-każ tal-ġurnalist Ażerbajġani Afgan Mukhtarli (votazzjoni)
  
7.3.Il-Pakistan, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-piena tal-mewt (votazzjoni)
  
7.4.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Indoneżja (votazzjoni)
  
7.5.L-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (votazzjoni)
  
7.6.Aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva (votazzjoni)
  
7.7.Il-Pjattaformi Online u s-Suq Uniku Diġitali (votazzjoni)
  
7.8.Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen (votazzjoni)
  
7.9.Statut u finanzjament tal-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Interpellanzi maġġuri (dibattitu)
  
11.1.Iċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Familja 2017: il-promozzjoni tar-rwol tal-ġenituri fis-salvagwardja ta' edukazzjoni ta' kwalità tajba għat-tfal tagħhom
  
11.2.Pjattaformi għall-kondiviżjoni ta' filmati u r-responsabbiltà editorjali
 12.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 13.Dokumenti mressqa
 14.Petizzjonijiet
 15.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 16.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 17.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen (2017/2727(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 13 ta' Ġunju 2017 (punt 11 tal-Minuti ta' 13.6.2017).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi u Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0408/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0409/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli u João Pimenta Lopes, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0410/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru u Pier Antonio Panzeri, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0411/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Sandra Kalniete, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0412/2017);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith u Bodil Valero, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0413/2017).

Votazzjoni: punt 7.8 tal-Minuti ta' 15.6.2017.


3. Il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000047/2017) imressqa minn Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica u Kathleen Van Brempt f'isem il-Grupp S&D u Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek u Massimiliano Salini f'isem il-Grupp PPE, lill-Kummissjoni: Il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia u Françoise Grossetête daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Massimiliano Salini f'isem il-Grupp PPE, Martina Werner f'isem il-Grupp S&D, Evžen Tošenovský f'isem il-Grupp ECR, Enrique Calvet Chambon f'isem il-Grupp ALDE, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Raymond Finch f'isem il-Grupp EFDD, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Massimiliano Salini, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Herbert Reul, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Reinhard Bütikofer, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera u Jiří Pospíšil.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos u Doru-Claudian Frunzulică.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu bi qbil mal-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


4. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 14.6.2017.)


4.1. Il-każ tal-ġurnalist Ażerbajġani Afgan Mukhtarli

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 u B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz u Željana Zovko ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai u Ivo Vajgl.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Maria Grapini, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly u Ana Gomes.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.2 tal-Minuti ta' 15.6.2017.


4.2. Il-Pakistan, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-piena tal-mewt

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 u B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo u Tunne Kelam ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Jiří Pospíšil f'isem il-Grupp PPE, Neena Gill f'isem il-Grupp S&D, Sajjad Karim f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică u Amjad Bashir, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot u Marijana Petir.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.3 tal-Minuti ta' 15.6.2017.


4.3. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Indoneżja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 u B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat u Jeroen Lenaers ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Tomáš Zdechovský f'isem il-Grupp PPE, David Martin f'isem il-Grupp S&D, Marek Jurek f'isem il-Grupp ECR, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Csaba Sógor u Ana Gomes.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.4 tal-Minuti ta' 15.6.2017.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 11.40. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


5. Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza

IL-President għamel dikjarazzjoni dwar in-nar li ħakem binja residenzjali f'Londra waqt il-lejl bejn it-Tlieta u l-Erbgħa 14 ta' Ġunju 2017.

Il-Parlament osserva minuta silenzju biex ifakkar lill-vittmi.

Il-President għamel dikjarazzjoni fl-okkażjoni tal-eliminazzjoni tal-ispejjeż tar-roaming fl-Unjoni Ewropea.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Bruno Gollnisch u Christian Ehler (Il-President tat xi spjegazzjonijet b'segwitu għall-intervent ta' Bruno Gollnisch).


6. Kompożizzjoni tal-kumitati

Fuq talba tal-Grupp S&D, il-Parlament irratifika l-ħatra li ġejja:

Kumitat ECON : Renato Soru minflok Luigi Morgano


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


7.1. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Marine Le Pen (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Marine Le Pen [2017/2021(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0266)


7.2. Il-każ tal-ġurnalist Ażerbajġani Afgan Mukhtarli (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 u B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0414/2017

(flok B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 u B8-0420/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev u Julia Pitera, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Ana Gomes, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga u Lola Sánchez Caldentey, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero u Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0267)

Interventi

Cristian Dan Preda biex jipproponi l-posponiment tal-votazzjoni, Charles Tannock favur it-talba, u Pavel Telička kontra t-talba.

B'VE (272 favur, 315 kontra, 27 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.

Heidi Hautala ressqet emenda orali għall-paragrafu 8. L-emenda orali ġiet aċċettata.


7.3. Il-Pakistan, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-piena tal-mewt (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 u B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0419/2017

(flok B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017 u B8-0429/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere u Julia Pitera, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Neena Gill, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR;

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė u Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0268)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0427/2017 iddekadiet.)


7.4. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Indoneżja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 u B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0424/2017

(flok B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 u B8-0431/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Andrey Kovatchev u Julia Pitera, f'isem il-Grupp PPE

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u David Martin, f'isem il-Grupp S&D

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz u Dimitrios Papadimoulis, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch u Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0269)


7.5. L-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi [2016/2064(INI)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: José Manuel Fernandes u Udo Bullmann (A8-0200/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0270)


7.6. Aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva (votazzjoni)

Rapport dwar aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva [2017/2003(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Nicola Danti (A8-0195/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp ENF)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0271)


7.7. Il-Pjattaformi Online u s-Suq Uniku Diġitali (votazzjoni)

Rapport dwar il-pjattaformi online u s-suq uniku diġitali [2016/2276(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteurs: Henna Virkkunen u Philippe Juvin (A8-0204/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp ECR)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0272)


7.8. Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen (votazzjoni)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen (2017/2727(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data it-Tlieta 13 ta' Ġunju 2017 (punt 11 tal-Minuti ta' 13.6.2017).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 15 ta' Ġunju 2017 (punt 4 tal-Minuti ta' 15.6.2017).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 u B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0407/2017

(flok B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 u B8-0413/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete u David McAllister, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru u Pier Antonio Panzeri, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Arne Gericke u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez u Miguel Urbán Crespo, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0273)


7.9. Statut u finanzjament tal-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0405/2017 u B8-0406/2017 (2017/2733(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0405/2017

Adozzjoni (P8_TA(2017)0274)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0406/2017 iddekadiet.)

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport José Manuel Fernandes u Udo Bullmann - A8-0200/2017
Momchil Nekov, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins u Anna Záborská

Rapport Nicola Danti - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson u Anna Záborská

Rapport Henna Virkkunen u Philippe Juvin - A8-0204/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi u Seán Kelly

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi u tal-fondazzjonijiet politiċi f'livell Ewropew (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská u Branislav Škripek.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.00. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


11. Interpellanzi maġġuri (dibattitu)

11.1. Iċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Familja 2017: il-promozzjoni tar-rwol tal-ġenituri fis-salvagwardja ta' edukazzjoni ta' kwalità tajba għat-tfal tagħhom

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu (O-000030/2017/rév.1) ta' Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg u Joëlle Bergeron f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kummissjoni: Iċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Familja 2017: il-promozzjoni tar-rwol tal-ġenituri fis-salvagwardja ta' edukazzjoni ta' kwalità tajba għat-tfal tagħhom (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017)

Beatrix von Storch daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija u wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Stanislav Polčák.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Michaela Šojdrová f'isem il-Grupp PPE, Urszula Krupa f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Anna Záborská u Mireille D'Ornano.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Grapini u Tibor Szanyi.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis.


11.2. Pjattaformi għall-kondiviżjoni ta' filmati u r-responsabbiltà editorjali

   Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu (O-000035/2017) ta' Curzio Maltese u Martina Michels f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: Pjattaformi ta' "video-sharing" u r-responsabbiltà editorjali (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017)

Curzio Maltese daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Stanislav Polčák f'isem il-Grupp PPE, Tibor Szanyi f'isem il-Grupp S&D, Jozo Radoš f'isem il-Grupp ALDE, u Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Maria Grapini u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 8 ta' Ġunju 2017)

Kumitat AFCO

- L-implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonanli tal-UE (2017/2089(INI))
(opinjoni: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

Kumitat AGRI

- L-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara r-riforma tal-2013 (2017/2088(INI))
(opinjoni: ENVI)

Kumitat DEVE

- L-Istrateġija UE-Afrika: spinta għall-iżvilupp (2017/2083(INI))
(opinjoni: AFET, INTA)

Kumitat ENVI

- L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn (2009/125/KE) (2017/2087(INI))
(opinjoni: ITRE)

Kumitat FEMM

- In-nisa, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-ġustizzja klimatika (2017/2086(INI))
(opinjoni: DEVE, AFET)

Kumitat ITRE

- Aċċellerazzjoni tal-Innovazzjoni fil-qasam tal-Enerġija Nadifa (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(opinjoni: ENVI, TRAN, REGI)

Kumitat TRAN

- Insalvaw il-ħajjiet: Insaħħu s-Sikurezza tal-Karozzi fl-UE (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(opinjoni: LIBE, IMCO (kumitat assoċjat))

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 8 ta' Ġunju 2017)

Kumitat TRAN

- Insalvaw il-ħajjiet: Insaħħu s-Sikurezza tal-Karozzi fl-UE (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(opinjoni: LIBE, IMCO (kumitat assoċjat))

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat JURI

- Emenda tad-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli EMPL
opinjoni: ENVI, ITRE, JURI, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat CONT

- L-istabbiliment tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'Bażi Bijoloġika (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE
opinjoni: CONT, REGI

Kumitat DEVE

- Promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (tfassil mill-ġdid) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE
opinjoni: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura)


13. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ ta’ kuljum u fil-ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta’ takografi (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ u r-rapportar tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty ġodda u l-konsum tal-fjuwil tagħhom (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

BUDG, ITRE, TRAN

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta’ rekwiżiti tal-infurzar u li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta’ merkanzija tqila għall-użu ta’ ċerti infrastrutturi (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/1/KE dwar l-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabbiltà tas-sistemi elettroniċi ta' pedaġġ stradali u li tiffaċilita l-iskambju transfruntier ta' informazzjoni dwar in-nuqqas ta' ħlas ta' tariffi stradali fl-Unjoni (riformulazzjoni) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ITRE, LIBE, JURI (Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Abbozz ta' deċiżjoni ta’ implimentazzjoni tal-Kunsill li tissottoponi N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilammid (akriloilfentanil) għal miżuri ta’ kontroll (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża bil-għan li jappoġġa l-kompetittività u l-kapaċità innovattiva tal-industrija tad-difiża tal-UE (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

AFET, BUDG, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru, li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ITRE, ECON

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Ivan Jakovčić u Jozo Radoš. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-mibegħda u l-estremiżmu online (B8-0299/2017)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sensibilizzazzjoni dwar iċ-ċeljakija (B8-0378/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tikkettar tal-oriġini għar-ross (B8-0379/2017)

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu tal-miscanthus għall-produzzjoni tal-bijofjuwils (B8-0380/2017)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ENVI


14. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li ddaħħlu fir-reġistru fid-dati indikati hawn taħt, bi qbil mal-Artikolu 215(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura, tressqu quddiem il-kumitat responsabbli:

Data: 13 ta' Ġunju 2017

(*) Isem kunfidenzjali

(*) (Nru 0404/2017); Cesar Dezfuli Rello (Nru 0405/2017); Flavio Miccono (Nru 0406/2017); Flavio Miccono (Nru 0407/2017); Desislava Filipova (Nru 0408/2017); (*) (Nru 0409/2017); (*) (Nru 0410/2017); Joanna Swabe (Humane Society International) (Nru 0411/2017); Fabiano Filippin (Nru 0412/2017); (*) (Nru 0413/2017); (*) (Nru 0414/2017); Leonardo Raznovich (Nru 0415/2017); Irina Buchinger (Nru 0416/2017); Jonny Anderson (Nru 0417/2017); Emilio Nuzzolese (Nru 0418/2017); (*) (Nru 0419/2017); Teofil Eugen Guido Raimondi (Nru 0420/2017); Giuliano Varisco (Nru 0421/2017); (*) (Nru 0422/2017); (*) (Nru 0423/2017); (*) (Nru 0424/2017); Ignacio Hernández (Nru 0425/2017); Salomón David Navarro Marín (Nru 0426/2017); (*) (Nru 0427/2017); (*) (Nru 0428/2017); Harald Bolsinger (Nru 0429/2017); Nelson Marin (Nru 0430/2017); (*) (Nru 0431/2017); Maurizio Parodi (Nru 0432/2017); Daniel Knorr (Nru 0433/2017); (*) (Nru 0434/2017); (*) (Nru 0435/2017); (*) (Nru 0436/2017); (*) (Nru 0437/2017); (*) (Nru 0438/2017); (*) (Nru 0439/2017); (*) (Nru 0440/2017); (*) (Nru 0442/2017); (*) (Nru 0443/2017); Shane Kennedy (Nru 0444/2017); Teresa Maza García (Nru 0445/2017); (*) (Nru 0446/2017); (*) (Nru 0447/2017); (*) (Nru 0448/2017); (*) (Nru 0449/2017); (*) (Nru 0450/2017); Martin Jürgens (Nru 0451/2017); Hans Baeyens (Nru 0452/2017); Ana Margarita de la Cuesta de los Mozos (Nru 0453/2017); Daniel Enrique Gómez Lapuente (Nru 0454/2017); (*) (Nru 0455/2017); (*) (Nru 0456/2017); (*) (Nru 0457/2017); (*) (Nru 0458/2017); (*) (Nru 0459/2017); Diego Padoan (Nru 0460/2017); Marco Bazzoni (Nru 0461/2017); (*) (Nru 0462/2017); (*) (Nru 0463/2017); (*) (Nru 0464/2017); (*) (Nru 0465/2017); (*) (Nru 0466/2017); (*) (Nru 0467/2017); (*) (Nru 0468/2017); (*) (Nru 0469/2017); (*) (Nru 0470/2017); Gaspare Inglese (Nru 0471/2017); (*) (Nru 0472/2017); (*) (Nru 0473/2017); (*) (Nru 0474/2017); (*) (Nru 0475/2017); (*) (Nru 0476/2017); (*) (Nru 0477/2017); (*) (Nru 0478/2017); (*) (Nru 0479/2017); (*) (Nru 0480/2017); (*) (Nru 0481/2017); (*) (Nru 0482/2017); (*) (Nru 0483/2017); (*) (Nru 0484/2017); (*) (Nru 0485/2017); (*) (Nru 0486/2017); Clara Pérez Sánchez (Nru 0487/2017); (*) (Nru 0488/2017); Sergio Ianni (Nru 0490/2017); (*) (Nru 0491/2017); (*) (Nru 0492/2017); (*) (Nru 0493/2017); Alessia Margheritini (Nru 0494/2017); Elena Manzoni Di Chiosca (Nru 0495/2017); Remo Pulcini (Nru 0496/2017); (*) (Nru 0497/2017); (*) (Nru 0498/2017); (*) (Nru 0499/2017); (*) (Nru 0500/2017); Jeremy Mesdouze (Nru 0501/2017); Marco Bava (Nru 0502/2017); Marco Bava (Nru 0503/2017); Marco Bava (Nru 0504/2017); Marco Bava (Nru 0505/2017); Marco Bava (Nru 0506/2017); Marco Bava (Nru 0507/2017); Marco Bava (Nru 0508/2017); Natália Blahová (Nru 0509/2017); Luigi Salvatore Iasevoli (Nru 0510/2017).

Il-petizzjonijiet Nru 0441/2017 u 0489/2017 tneħħew mir-reġistru ġenerali wara li l-petizzjonant irtirahom wara li kienu ġew irreġistrati.


15. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


16. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 3 ta' Lulju 2017 sad-data 6 ta' Lulju 2017.


17. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 15.55.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Vandenkendelaere, Žitňanská

Avviż legali - Politika tal-privatezza