Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

2. Νεκρολογία
CRE

Ο Πρόεδρος αποτίει, εξ ονόματος του Σώματος, φόρο τιμής στη μνήμη της θανούσης Simone Veil, πρώτης Προέδρου του εκλεγέντος με άμεση και καθολική ψηφοφορία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση μνήμης προς τιμήν της Simone Veil αύριο, Τρίτη 4 Ιουλίου 2017, στο Ημικύκλιο στις 12.00 μ.μ. και ότι οι βουλευτές που θα παραστούν στην κηδεία, την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017, στο Παρίσι, θα θεωρηθούν «δικαιολογημένα απόντες».

Παρεμβαίνουν οι Terry Reintke, σχετικά με την έγκριση από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, στις 30 Ιουνίου 2017, του Νόμου περί του γάμου ομοφύλων, Franck Proust, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την πολιτική προσωπικότητα της Simone Veil, και Patrizia Toia, επίσης σχετικά με το ίδιο θέμα και για να υπενθυμίσει την κρίσιμη κατάσταση λόγω των μεταναστευτικών ροών στην Ιταλία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου