Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 3 juli 2017 - Strasbourg

2. Parentation
CRE

Talmannen hedrade, på parlamentets vägnar, minnet av Simone Veil, första talman för Europaparlamentet när det valts genom allmänna direkta val.

Parlamentet höll en tyst minut.

Talmannen meddelade att en minnsesceremoni för att hedra Simone Veil skulle äga rum i morgon, tisdagen den 4 juli 2017 i kammaren kl. 12.00, och att de ledamöter som skulle närvara vid begravningen onsdagen den 5 juli i Paris skulle anses ha ”giltig frånvaro”.

Följande yttrade sig: Terry Reintke om det faktum att tyska förbundsdagen den 30 juni 2017 hade antagit en lag om samkönade äktenskap, Franck Proust för PPE-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy för S&D-gruppen, och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, om Simone Veil som politisk personlighet, och Patrizia Toia, om samma sak, och för att påminna om den kritiska situationen på grund av den stora immigrationen till Italien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy