Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 juli 2017 - Straatsburg

3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Anna Elżbieta Fotyga was tijdens de vergadering van 15 juni 2017 weliswaar aanwezig, maar haar naam staat niet op de presentielijst.

Juridische mededeling - Privacybeleid