Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. júla 2017 - Štrasburg

3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

Anna Elżbieta Fotyga bola prítomná na rokovaní 15. júna 2017, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia