Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 3. července 2017 - Štrasburk

4. Složení Parlamentu

Příslušné orgány Spojeného království oznámily, že Ian Duncan byl jmenován členem britské vlády s platností ode dne 23. června 2017.

Příslušné orgány Republiky Malta oznámily, že Therese Comodini Cachia byla zvolena poslankyní maltského parlamentu s platností ode dne 24. června 2017.

Victor Negrescu byl jmenován ministrem pro evropské záležitosti v Rumunsku s platností ode dne 30. června 2017.

Parlament vzal na vědomí, že podle čl.7 odst. 1 a 2 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách jsou tyto funkce neslučitelné s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu. Parlament oznámil uvolnění jejich mandátů s platností ode dne 23. června, 24. června a 30. června 2017.

°
° ° °

Příslušné orgány Spojeného království oznámily, že John Flack byl zvolen poslancem Evropského parlamentu s platností ode dne 28. června 2017, Rupert Matthews a Wajid Khan byli zvoleni poslanci Evropského parlamentu s platností ode dne 29. června 2017 a John Howarth byl zvolen poslancem Evropského parlamentu s platností ode dne 30. června 2017 a že se jimi nahrazují Vicky Ford, Andrew Lewer, Afzal Khan a Anneliese Dodds.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají John Flack, Rupert Matthews, Wajid Khan a John Howarth v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí