Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 3. juli 2017 - Strasbourg

4. Parlamentets sammensætning

De kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige havde meddelt, at Ian Duncan var blevet udnævnt til medlem af den britiske regering med virkning fra den 23. juni 2017.

De kompetente maltesiske myndigheder havde meddelt, at Therese Comodini Cachia var blevet valgt til det maltesiske parlament med virkning fra den 24. juni 2017.

Victor Negrescu var blevet udnævnt til viceeuropaminister i Rumænien med virkning fra den 30. juni 2017.

Parlamentet konstaterede, at disse hverv i henhold til henholdsvis artikel 7, stk. 1 og 2, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og at deres mandater således var ledige med virkning fra henholdsvis den 23., 24. og 30. juni 2017.

°
° ° °

De kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige havde meddelt, at John Flack med virkning fra den 28. juni 2017 samt Rupert Matthews og Wajid Khan med virkning fra den 29. juni 2017 og John Howarth med virkning fra den 30. juni 2017 var blevet valgt til medlemmer af Europa-Parlamentet i stedet for Vicky Ford, Andrew Lewer, Afzal Khan og Anneliese Dodds.

John Flack, Rupert Matthews, Wajid Khan og John Howarth deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik