Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 3 lipca 2017 r. - Strasburg

4. Skład Parlamentu

Właściwe organy Zjednoczonego Królestwa poinformowały, że Ian Duncan został mianowany członkiem brytyjskiego rządu ze skutkiem od dnia 23 czerwca 2017 r.

Właściwe organy Republiki Malty poinformowały, że Therese Comodini Cachia została wybrana na posła do parlamentu maltańskiego ze skutkiem od dnia 24 czerwca 2017 r.

Victor Negrescu został powołany na stanowisko ministra do spraw europejskich ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2017 r.

Parlament przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich funkcji tych nie można łączyć z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego, i ogłasza wakat na stanowiskach wspomnianych posłów ze skutkiem od dnia odpowiednio: 23, 24 i 30 czerwca 2017 r.

°
° ° °

Właściwe organy Zjednoczonego Królestwa poinformowały o wyborze na posła do Parlamentu Europejskiego Johna Flacka ze skutkiem od dnia 28 czerwca 2017 r., Ruppera Matthewsa i Wajida Khana ze skutkiem od dnia 29 czerwca 2017 r. i Johna Howartha ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2017 r. w miejsce odpowiednio: Vicky Ford, Andrew Lewera, Afzala Khana i Anneliese Dodds.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu John Flack, Rupper Matthews, Wajid Khan i John Howarth biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności