Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. júla 2017 - Štrasburg

4. Zloženie Parlamentu

Príslušné orgány Spojeného kráľovstva oznámili, že Ian Duncan bol vymenovaný za člena britskej vlády s účinnosťou od 23. júna 2017.

Príslušné orgány Maltskej republiky oznámili, že Therese Comodini Cachia bola zvolená za poslankyňu maltského parlamentu s účinnosťou od 24. júna 2017.

Victor Negrescu bol vymenovaný za námestníka ministra európskych záležitostí v Rumunsku s účinnosťou od 30. júna 2017.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 1 a 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu sú tieto funkcie nezlučiteľné s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, a konštatoval uvoľnenie ich miest s účinnosťou od 23. júna, 24. júna, resp. 30. júna 2017.

°
° ° °

Príslušné orgány Spojeného kráľovstva oznámili, že do Európskeho parlamentu boli zvolení John Flack s účinnosťou od 28. júna 2017, Rupert Matthews a Wajid Khan s účinnosťou od 29. júna 2017 a John Howarth s účinnosťou od 30. júna 2017, ktorými sa nahrádzajú Vicky Ford, Andrew Lewer, Afzal Khan, resp. Anneliese Dodds.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú John Flack, Rupper Matthews, Wajid Khan a John Howarth miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca, alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia