Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 3 juli 2017 - Strasbourg

4. Parlamentets sammansättning

De behöriga myndigheterna i Förenade kungariket hade meddelat att Ian Duncan hade utsetts till medlem av den brittiska regeringen med verkan från den 23 juni 2017.

De behöriga myndigheterna i Republiken Malta hade meddelat att Therese Comodini Cachia hade valts till ledamot av det maltesiska parlamentet med verkan från den 24 juni 2017.

Victor Negrescu hade utsetts till delegerad minister för europafrågor i Rumänien med verkan från den 30 juni 2017.

Parlamentet konstaterade att enligt artikel 7.1 och 7.2 i lagen om val av ledamöter till Europaparlamentet genom allmänna och direkta val, är dessa poster oförenliga med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, och noterade att deras platser var vakanta med verkan från den 23 juini, respektive den 24 juni och den 30 juni 2017.

°
° ° °

De behöriga myndigheterna i Förenade kungariket hade meddelat att John Flack hade utsetts till ledamot av Europaparlamentet med verkan från den 28 juni 2017, samt Rupper Matthews och Wajid Khan med verkan från den 29 juni 2017, och John Howarth med verkan från den 30 juni 2017, som ersättare för Vicky Ford, Andrew Lewer, Afzal Khan och Anneliese Dodds.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle John Flack, Rupper Matthews, Wajid Khan och John Howarth fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy