Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 юли 2017 г. - Страсбург

6. Искане за снемане на имунитет

Гръцките компетенти органи са представили искане за снемане на имунитета на Manolis Kefalogiannis във връзка с образувано срещу него дело.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.

Правна информация - Политика за поверителност