Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 juli 2017 - Straatsburg

6. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Griekse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Manolis Kefalogiannis ingediend in het kader van een tegen hem ingestelde procedure.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.

Juridische mededeling - Privacybeleid