Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

7. Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας

Η επιτροπή JURI, αρμόδια για το θέμα, ενημερώνει τον Πρόεδρο ότι κατόπιν της ανάκλησης από τον Stanislav Polčák, της αίτησης υπεράσπισης των προνομίων και της ασυλίας του, η διαδικασία υπεράσπισης της ασυλίας περατώθηκε.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου