Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 juli 2017 - Straatsburg

7. Verzoek om verdediging van de immuniteit

De ter zake bevoegde Commissie JURI heeft de Voorzitter medegedeeld dat, naar aanleiding van de intrekking door Stanislav Polčák van zijn verzoek om verdediging van zijn privileges en immuniteiten, de procedure voor de verdediging van de immuniteit wordt afgesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid