Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 юли 2017 г. - Страсбург

8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE, ECR, Verts/ALE и ENF следните искания за назначаване:

комисия ECON: Anne Sander на мястото на Alain Lamassoure

комисия EMPL: Anne Sander вече не е член на комисията.

комисия AFCO: Alain Lamassoure на мястото на Constance Le Grip

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Daniel Dalton на мястото на Anneleen Van Bossuyt

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Jakop Dalunde на мястото на Eva Joly

комисия BUDG: André Elissen

комисия FEMM: André Elissen

Делегация за връзки с Афганистан: André Elissen

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност