Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 3. července 2017 - Štrasburk

8. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE, ECR, Verts/ALE a ENF následující žádosti o jmenování:

výbor ECON: Anne Sander, kterou je nahrazen Alain Lamassoure

výbor EMPL: Anne Sander již není členkou.

výbor AFCO: Alain Lamassoure, kterým je nahrazena Constance Le Grip

delegace pro vztahy se Spojenými státy: Daniel Dalton, kterým je nahrazena Anneleen Van Bossuyt

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Jakop Dalunde, kterým je nahrazena Eva Joly

výbor BUDG: André Elissen

výbor FEMM: André Elissen

delegace pro vztahy s Afghánistánem: André Elissen

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

Právní upozornění - Ochrana soukromí